Blog
Porażenie mózgowe

Związek przyczynowo-skutkowy

Związek przyczynowo-skutkowy

 

Związek przyczynowo-skutkowy

Związek przyczynowo-skutkowy jest podstawową przesłanką, która umożliwia dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli pomiędzy przyczyną (czyli zaniechaniem ze strony lekarza lub działaniem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną), a skutkiem (czyli trwałym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta lub śmiercią) zachodzi odpowiednia relacja to istnieje możliwość ubiegania się o należne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Jednakże, najważniejsze jest wykazanie, że dana przyczyna spowodowała skutek oraz było to ściśle ze sobą powiązane. Ponadto, w trakcie procesu należy hipotetycznie założyć, że uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub śmierć nie miałyby miejsca, gdyby nie poprzedziło tego określone zdarzenie, czyli błąd medyczny.

Więcej o błędach medycznych

bezpłatna porada

Związek przyczynowo-skutkowy w Kodeksie Cywilnym

Zgodnie z artykułem 361 §1: Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

Czym zatem jest „normalne następstwo”? Kwestia normalnego następstwa jest niezwykle skomplikowana. Jest również trudna do oceny dla przeciętnego pacjenta. W czasie procesu cywilnego nie wystarczy ustalenie, czy dana szkoda jest bezpośrednio powiązana z przyczyną. Aby ustalić, czy w danej sytuacji zachodzi normalny związek przyczynowy pomiędzy błędem medycznym a uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, należy wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i fakty, które mogą być w jakimkolwiek związku przyczynowym ze skutkiem. Przy ocenie związku przyczynowo-skutkowego należy kierować się zasadami nauki i opiniami biegłych z określonych dziedzin. Po takim wyjaśnieniu sprawy błędu medycznego Sąd musi ocenić, czy można uznać, że pomiędzy konkretnym zdarzeniem a szkodą istnieje normalny związek przyczynowy. Oczywiście, ocena Sądu musi być poparta szczegółowym uzasadnieniem.

Problem z ustaleniem związku przyczynowo-skutkowego

Największym problemem, który dotyczy dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych jest ustalenie związku przyczynowego w sprawach zakażeń szpitalnych. Trudno jest wykazać, że w danym szpitalu nie zachowano higieny i nie stosowano się do ogólnie przyjętych zasad BHP. Można uprawdopodobnić to, że zakażenie wystąpiło z winy szpitala analizując zakażenia u innych pacjentów placówki w tym samym okresie, raporty z sanepidu lub zdjęcia, które przedstawiają na oddziale „nieporządek”. Dlatego tak ważna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który z pewnością pomoże w ustaleniu związku przyczynowo-skutkowego oraz w dochodzeniu roszczeń.

Zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Zagadnienia prawne oraz medyczne są niezwykle skomplikowane, jak również bywają trudne do zrozumienia. Jeżeli doszło do błędu medycznego i potrzebujesz pomocy, zadzwoń do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Nasi prawnicy od 20 lat pomagają poszkodowanym pacjentom. Możliwe, że Twoja wiedza jest niewystarczająca, aby ocenić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy błędem medycznym, a Twoim stanem zdrowia. Pozwól sobie pomóc i zgłoś się do profesjonalistów. Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania oraz wyjaśnimy wszelkie zawiłości związane z Twoją sprawą.

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.
Nie pobieramy z góry żadnych opłat!
Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!