Blog
Porażenie mózgowe

Zdarzenie medyczne - "Niewiedza jest największym wrogiem człowieka"

Zdarzenie medyczne – “Niewiedza jest największym wrogiem człowieka”

Zdarzenie medyczne –  “Niewiedza jest największym wrogiem człowieka

Jako świadomi pacjenci zdajemy sobie sprawę, że mamy prawo zgłosić odpowiednim organom niepożądane zdarzenie medyczne. Ale czy zawsze jest to równoznaczne z tym, że ktoś z personelu medycznego na pewno popełnił błąd i w związku z tym możemy dochodzić roszczeń dotyczących naszego przypadku?

bezpłatna analiza prawna

Zdarzenie medyczne

Zdarzeniem medycznym jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo nawet jego śmierć, do której dochodzi najczęściej na skutek niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnozą, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby
 • leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego
 • zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Do wystąpienia zdarzenia medycznego może przyczynić się tylko jeden lub kilka różnych czynników. Co ciekawe, obowiązuje tutaj zasada domina – jeśli poszczególne osoby z personelu medycznego przejmujące pacjenta nie zweryfikują działań poprzedników, to nawarstwia się zakres błędu, który jak wiadomo – skutkuje pogorszeniem się stanu zdrowia pacjenta i trwałym uszczerbkiem zdrowiu i psychice albo co gorsza utratą życia.

Zdarzenie medyczne i co dalej?

Jeżeli doszło do zdarzenia medycznego, to masz szanse, aby winny poniósł konsekwencje za popełniony błąd i możesz otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

Ze względu na to, że istnieje kilka rodzajów błędów medycznych, należy ocenić, na którym etapie leczenia popełniono błąd, aby móc jednoznacznie wskazać, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za jego spowodowanie.

zadzwoń teraz

Zdarzenie medyczne przyczyny

Należy pamiętać, że zdarzenia medyczne to inaczej szkody wyrządzone pacjentowi przez personel medyczny. Zdarzenia te nie mają związku z naturalnym przebiegiem choroby lub stanem zdrowia poszkodowanego.

Klasyfikacja najczęściej popełnianych błędów medycznych:

DIAGNOSTYKA zgodna z aktualnym stanem wiedzy medycznej

 • Nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta
  przyczyny: brak wiedzy lub/i brak doświadczenia, szczególnie w nagłych przypadkach

 • Niedokładne badanie fizykalne pacjenta oraz brak wnikliwego wywiadu
  przyczyny: brak wiedzy lub/i brak doświadczenia, zbyt duża pewność siebie, rutyna, pośpiech
 • Nie zlecenie odpowiednich badań diagnostycznych
  przyczyny: zbyt duża pewność siebie, limit zleceń obowiązujący lekarza w placówce NFZ
 • Nieprofesjonalna analiza specjalistycznych wyników badań
  przyczyny: brak wiedzy lub/i brak doświadczenia
 • Nieprzestrzeganie obowiązku informowania pacjenta o przeciwwskazaniach i działaniach niepożądanych zaleconych mu leków / terapii / zabiegu / operacji lub też przekazanie tego komunikatu w niezrozumiałej dla niego formie
  przyczyny: pośpiech, brak wiedzy na temat prawa medycznego
 • Fałszowanie dokumentacji medycznej to sprawa karna

ZABIEG / OPERACJA / TERAPIA nie są wymagane nadzwyczajne umiejętności, ale najwyższy poziom działań

 • Brak weryfikacji postawionej wcześniej diagnozy
  przyczyny: rutyna, pośpiech, pełne zaufanie do współpracowników
 • Zastosowanie błędnych założeń, niewłaściwych metod lub narzędzi
  przyczyny: pośpiech, brak wykwalifikowanego personelu, odpowiednich
 • Brak należytej staranności, niedbalstwo
  przyczyny: rutyna, pośpiech, zła kondycja lekarza, zbyt duża pewność siebie, niskie kwalifikacje personelu medycznego
 • Nieprzestrzeganie obowiązku informowania pacjenta o przeciwwskazaniach i działaniach niepożądanych zaleconych mu leków / terapii / zabiegu / operacji lub też przekazanie tego komunikatu w niezrozumiałej dla niego formie
  przyczyny: pośpiech, brak wiedzy na temat prawa medycznego
 • Fałszowanie dokumentacji medycznej to sprawa karna

ZŁA ORGANIZACJA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

 • Nieprzestrzeganie zasad bhp i reżimów higieny
  przyczyny: niedbalstwo, brak szkoleń
 • Brak pełnej kontroli nad działaniami personelu medycznego ze strony decydentów
  przyczyny: nadmierne obciążenie obowiązkami zwierzchnika na miejscu lub /i pracującego jeszcze w in. placówkach medycznych
 • Niedostateczna ilość oraz wadliwy stan techniczny sprzętu oraz aparatury medycznej
  przyczyny: brak środków
 • Nieprawidłowe przechowywanie leków na oddziale szpitalnym
 • Nieprzestrzeganie obowiązku informowania pacjenta o przeciwwskazaniach i działaniach niepożądanych zaleconych mu leków / terapii / zabiegu / operacji lub też przekazanie tego komunikatu w niezrozumiałej dla niego formie
  przyczyny pośpiech, brak wiedzy na temat prawa medycznego
 • Fałszowanie dokumentacji medycznej to sprawa karna

Więcej o błędach medycznych

Gdzie szukać pomocy?

Drogi pacjencie, jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub ktoś z Twoich bliskich zmarł w wyniku jak podejrzewasz błędu medycznego masz trudną drogę przed sobą i aby mieć pewność, że podejmujesz właściwe kroki skorzystaj z pomocy profesjonalistów. 

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami medycznymi, skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu matki i nowo narodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Odszkodowania za błędy medyczne specjaliści nr 1 w Polsce.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

 

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!