Blog
Porażenie mózgowe

zadośćuczynienia za krzywdę dla osób najbliższych poszkodowanego

Zadośćuczynienia za krzywdę dla osób najbliższych poszkodowanego – przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie

 ,,Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodownego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uzczerbku na zdrowiu”.

Uchwała ta została wydana w sprawie dziesięcioletniej już dziś dziewczynki, która choruje na padaczkę, nie mówi, nie siedzi, nie je samodzielnie, nie kontroluje czynności fizjologicznych, nie ma z nią żadnego kontaktu intelektualnego.

Drastyczne zaniedbania lekarzy podczas porodu, w tym: przede wszystkim zaniechanie natychmiastowego przeprowadzenia cesarskiego cięcia mimo jasnego i ewidentnego obrazu KTG przesądziły o przypisaniu pozwanemu odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki tych zachowań.

Stan dziecka po urodzeniu był krańcowo ciężki, dziewczynka doznała uszkodzenia mózgu, w wyniku czego cierpi na znaczne upośledzenie, a kontakt z nią w dalszym ciągu jest praktycznie niemożliwy.

W powyższej sytuacji członkowie rodziny poszkodowanej co prawda nie utracili dobra osobistego jakim jest więź rodzinna, a jedynie więź ta stała się więzią inego rodzaju, wyrażana w inny sposób. Mimo wszystko nie jest jednak realizowana w typowy sposób i w pełnym zakresie. Jej odmienność polega na konieczności dostosowania oczekiwań do stanu zdrowia poszkodowanego.

bezpłatna konsultacja prawna

Zadośćuczynienia za krzywdę dla osób najbliższych poszkodowanego

Sprawą tą zajął się poszerzony skład Sądu Najwyższego przyznając, że jeśli poszkodowany doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. jest niesprawny intelektualnie), spowodowane jest to czynem niedozwolonym, np. błędem medycznym, oraz naruszone są dobra osobiste osób najbliższych polegające na możliwości budowania typowych relacji rodzinnych, a osoby te doznały krzywdy- wówczas sąd może przyznać zadośćuczynienie za tę krzywdę nie tylko poszkodowanemu, ale także osobom najbliższym!

Tym samym sąd uznał, że prawo daje gwarancję rekompensaty za bezprawne naruszenie dóbr osobistych również osobom najbliższym poszkodowanego.

Należy uznać to za przełom i krok w kierunku polepszenia sytuacji rodzin poszkodowanych pacjentów oraz ich samych.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy gdy dochodzi do błędu medycznego?

Jeśli Twoje dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu z powodu błędu medycznego, to niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

Zapewnimy Ci bezpłatną analizę dokumentacji medycznej i wskażemy w jaki sposób możesz ubiegać się o sprawiedliwość.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami przy porodzie. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy!

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!