Blog
Porażenie mózgowe

Uprawnienia fizjoterapeuty. Czy pacjent może je sprawdzić?

Uprawnienia fizjoterapeuty. Czy pacjent może je sprawdzić?

Uprawnienia fizjoterapeuty – kto może uzyskać uprawnienia?

Przed 2016r. zawód – uprawnienia fizjoterapeuty nie był uregulowany prawnie. W praktyce oznaczało to, że pod szyldem kręgarstwa czy medycyny alternatywnej każdy, kto zrobił kilkudniowy kurs, mógł legalnie świadczyć „swoje” usługi. Tymczasem pacjent, który powierzał się w ręce takiego specjalisty narażał zdrowie a nawet życie. Jedynie fizjoterapią mogła zajmować się osoba po ukończeniu studiów wyższych.

Wraz z wejściem w życie (31. maja 2016r.) ustawy o zawodzie fizjoterapeuty uprawnienia fizjoterapeuty może uzyskać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona);
  • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty (co potwierdza się orzeczeniem lekarskim albo innym wymaganym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty);
  • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
  • swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem, m.in. za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności);
  • posiada odpowiedni dyplom/dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (określony w ustawie).

bezpłatna porada

Uprawnienia fizjoterapeuty – prawo wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę

Prawo wykonywania zawodu na wniosek osoby zainteresowanej stwierdza Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Na mocy ww. ustawy został powołany samorząd zawodowy fizjoterapeutów, którego jednostką organizacyjną jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF). KIF jest odpowiedzialna za prowadzenie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, do którego wpisywane są wszystkie osoby posiadające uprawnienia fizjoterapeuty. Fizjoterapeuci zaś, mają obowiązek przynależeć do samorządu.

zadzwoń teraz

Uprawnienia fizjoterapeuty – czy pacjent może sprawdzić uprawnienia fizjoterapeuty?

Obecnie fizjoterapeuta jest medycznym zawodem zaufania publicznego. Stworzenie rejestru fizjoterapeutów zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo terapii. Wpis fizjoterapeuty do rejestru gwarantuje pacjentowi, że dany specjalista posiada kierunkowe wykształcenie poparte wymaganymi ustawowo kwalifikacjami. Pacjenci mogą sprawdzić uprawnienia fizjoterapeuty na stronie www.kif.info.pl

Wszyscy fizjoterapeuci chcący posługiwać się swoim tytułem zawodowym powinni wystąpić o prawo wykonywania zawodu nie później niż do końca lutego 2018 r., żeby mieć możliwość jego wykonywania po 31. maja 2018 roku.

Jak możemy Ci pomóc?

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi, a w szczególności skutkującymi mózgowym porażeniem dziecięcym nowonarodzonego dziecka.

Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną poradę oraz analizę Twojej sprawy, jak również pomoc z zakresu prawa medycznego.

Jeżeli w czasie Twojego porodu doszło do błędu medycznego, na skutek którego Twoje nowonarodzone dziecko musi zmagać się z bólem i chorobą – skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Od 20 lat pomagamy niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom walcząc o ich lepsza przyszłość i należne odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za błąd medyczny przy porodzie.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!