Blog
Porażenie mózgowe

Rola biegłego w procesie o błąd medycznyRola biegłego w procesie o błąd medyczny

Błąd medyczny, czyli zachowanie się lekarza niezgodne z wiedzą i sztuką medyczną może stać się przyczyną pociągnięcia go do odpowiedzialności :

  • zawodowej
  • cywilnej
  • karnej
  • pracowniczej

W związku z tym, że są one od siebie niezależne to zapadnięcie wyroku uniewinniającego w jednym postępowaniu nie niweczy możliwości ukarania w kolejnych.

Zaznaczyć jednak należy, że podjęte przez lekarza czynności, w następstwie których wystąpiły powikłania każdorazowo nie wypełniają przesłanek błędu medycznego. Typowe, dające się przewidzieć konsekwencje są bowiem elementem zgody pacjenta na wykonanie zabiegu (pacjent wyraża na nie pisemną zgodę).

bezpłatna konsultacja prawna

Rola biegłego w procesie o błąd medyczny – dowody

W każdej sprawie w pierwszej kolejności ustala się stan faktyczny. Jako dowód może posłużyć wszystko, co pozwala na ustalenie przebiegu wydarzeń. Organ procesowy przeprowadza dowody z urzędu lub gdy strona zgłosi takie zapotrzebowanie (na wniosek).

W sprawach z zakresu odpowiedzialności lekarskiej do najczęściej przeprowadzanych i najbardziej istotnych dowodów należą:

  • zeznania świadków
  • szeroko rozumiana dokumentacja medyczna
  • opinie biegłych sądowych

Rola biegłego w procesie o błąd medyczny – Dlaczego biegły wydaje swoją opinię w sprawach błędów medycznych?

Ze względu na to, że sądy nie dysponują tzw. „wiadomościami specjalnymi” w sprawach dotyczących błędów medycznych powołuje się biegłych sądowych.

Są to osoby o wykształceniu kierunkowym, posiadające doświadczenie w objętym sprawą obszarze. Sędzia jako prawnik posiada bowiem wiedzę specjalistyczną, jednakże w dziedzinie prawa, nie zaś medycyny. Wobec powyższego sąd może powołać:

  • biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych przy danym sądzie
  • biegłego instytucjonalnego (np. pracownika jednostki naukowej)
  • doraźnie – osobę, która w danej dziedzinie posiada wiadomości specjalne

zadzwoń teraz

Rola biegłego w procesie o błąd medyczny – jakie obowiązki ma biegły?

Obowiązkiem biegłego jest udzielenie sądowi informacji istotnych z punktu widzenia sprawy, w szczególności koniecznych do wydania wyroku. Zaznaczyć należy, że biegły nie może zastępować organu procesowego (sąd jest związany opinią tylko w zakresie wiadomości specjalnych, nie zaś subiektywnych, pozamerytorycznych uwag biegłego) –  rola biegłego gaśnie w momencie wydania opinii. Podsumowując na osobie biegłego ciąży ogromna odpowiedzialność – jest on bowiem źródłem oceny postępowania personelu medycznego (jego nieprawidłowości), co najczęściej prowadzi do uznania  winy za błąd.

Gdzie szukać pomocy?

Czy podejrzewasz, że przyczyną bólu i niepełnosprawności Twojego dziecka jest zaniedbanie ze strony lekarza?

Zgłoś się już dziś do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Nie bój się stanąć do walki. Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w  uzyskaniu odpowiedniej rekompensaty za cierpienie Twojego maleństwa.

Odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz dożywotnia renta zapewnią mu odpowiednią rehabilitację, która zredukuje skutki błędu okołoporodowegoNie obawiaj się, zaufało nam już wielu pokrzywdzonych rodziców.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!