Blog
Porażenie mózgowe

Poród – rola lekarza położnika w czasie porodu

Poród – rola lekarza położnika w czasie porodu

Poród – sytuacje trudne w położnictwie

Najważniejszym zadaniem ginekologa – położnika jest czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym przyjściem dziecka na świat. Mimo bardzo dobrze rozwiniętej medycyny zdarzają się błędy w sztuce lekarskiej. Według danych American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) z 2012r. do najczęstszych skutków błędów położniczych zalicza się:

  • zaburzenia neurologiczne u dziecka i mózgowe porażenie dziecięce (MPD) (28,8%)
  • wewnątrzmaciczne obumarcie płodu –zgon noworodka (14,4%)
  • opóźnienie i brak rozpoznania zaburzeń (11,1%)

bezpłatna poroda prawna

Poród – sposoby na zmniejszenie ryzyka błędów okołoporodowych

  1. Znajomość własnych ograniczeń

Presja, aby pracować wydajniej i zwiększać zakres obowiązków stwarza sytuacje, w których ginekolog położnik może nie być w stanie zapewnić każdej pacjentce uwagi, jakiej ona wymaga. Lekarz może w ciągu dnia wykonywać różne zadania, ale konieczność bycia w dwóch miejscach jednocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Aby uniknąć takiej sytuacji, personel powinien wiedzieć co robić, gdy lekarz musi opuścić salę porodową. W nagłej sytuacji pielęgniarki powinny móc wezwać innego lekarza i/lub zatrzymać podawanie oksytocyny, jeśli zapis KTG jest nieprawidłowy.

  1. Uzupełnianie dokumentacji medycznej

Luki w dokumentacji medycznej mogą świadczyć o niestarannej opiece nad rodzącą. Ciągłe zaangażowanie osoby nadzorującej poprzez akceptację planu postepowania i robienie wpisów przy każdej konsultacji (zamiast wzywania jej w momencie porodu) świadczy o tym, że lekarz prowadzący ma odpowiednią wiedzę o stanie pacjentki i prowadzi ją wspólnie z rezydentem. Nadzór nad rezydentami wymaga bowiem zachowania delikatnej równowagi między umożliwianiem im podejmowania własnych decyzji terapeutycznych, a zachowaniem bezpieczeństwa pacjentek.

  1. Ćwiczenie postępowania w sytuacjach nagłych (trudny poród)

Przeprowadzanie symulacji ma przygotować zespół sali porodowej na nagłe sytuacje położnicze. Rzadko występujące ostre powikłania położnicze stanowią wyzwanie dla każdego oddziału położniczego, a trening symulacyjny pomaga przygotować cały zespół do działania w sytuacji, kiedy czas ma decydujące znaczenie. Trening zespołowy pozwala zapewnić bezpieczeństwo pacjentkom przez położne i personel pomocniczy.

  1. Poród a dobra komunikacja i okazywanie empatii przez położnika

Właściwa rozmowa i okazane współczucie w przypadku powikłania położniczego ma bardzo duże znaczenie. Pacjentki oczekują szczerych odpowiedzi na zadawane pytania i nieukrywania informacji. Złość i brak zaufania spowodowane są brakiem empatii i troski ze strony lekarzy.

zadzwoń teraz

Poród – pomyłka lekarza

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego podczas porodu, a Twoje dziecko obecnie zmaga się z niepełnosprawnością, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

Pomożemy Ci uzyskać godną rekompensatę za doznaną krzywdę. Odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta za błąd medyczny przy porodzie zapewnią Twojemu dziecku środki finansowe na najlepsze leczenie i rehabilitację.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nowonarodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna konsultacja

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!