Blog
Porażenie mózgowe

Poród dziecka - wyjaśnienie przyczyny śmierci lub ciężkiego stanu noworodka

Poród dziecka – wyjaśnienie przyczyny śmierci lub ciężkiego stanu noworodka

Poród dziecka – wyjaśnienie przyczyny śmierci lub ciężkiego stanu noworodka

Poród dziecka to nie zawsze radość i łzy wzruszenia. Bywa tak, że poród kończy się śmiercią dziecka lub informacją o krytycznym stanie zdrowia noworodka. Wówczas wielu rodziców szuka odpowiedzi na pytanie: czy ktoś zawinił w czasie porodu? Przecież ciąża przebiegała prawidłowo, a dziecko było zdrowe. Postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie przyczyny dramatycznego zakończenia ciąży powinno obejmować:

 • udzielenie rodzicom jasnych, szczegółowych informacji dotyczących porodu
 • ustalenie możliwych przyczyn tragedii
 • w miarę możliwości wyeliminowanie czynników ryzyka przed kolejną ciążą

Niestety, w praktyce nie zawsze wygląda to w ten sposób, a poszkodowani rodzice są zmuszeni na własną rękę wyjaśniać przyczyny tragedii, niekiedy w mało wiarygodnych źródłach…

bezpłatna konsultacja prawna

Dramatyczny poród dziecka

Głównymi przyczynami urodzenia martwego lub ciężko uszkodzonego noworodka są:

 • wady rozwojowe
 • IUGR (zatrzymanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu)
 • niewydolność łożyska
 • powikłania ze strony sznura pępowinowego
 • zakażenia wewnątrzmaciczne
 • choroby matki
 • przyczyny niewyjaśnione (15-40%)
 • błąd medyczny

Poród dziecka – czynniki ryzyka

przed ciążąw czasie ciążyw czasie porodu
nadczynność tarczycycukrzyca ciążowacięcie cesarskie w trybie nagłym
cukrzyca, trombofiliastan przedrzucawkowygorączka u matki powyżej 38°C
toczeń rumieniowaty układowystany zapalne (szczególnie układu moczowego)zabiegi położnicze (kleszcze, próżniociąg)
otyłość (BMI ≥30)zakażenia wirusowe (parwowirus B-19nagłe nieprzewidziane zdarzenia, takie jak np. wypadnięcie pępowiny, przedwczesne oddzielanie się łożyska, ciąża przenoszona, przedłużony poród, przedłużenie odpływania płynu owodniowego powyżej 24 h, nieprawidłowe położenie i ułożenie płodu
wiek matki >35 latkiła
palenie tytoniulisterioza
nadciśnienie tętniczetoksoplazmoza, opryszczka
narkomaniawirus Coxackie
używkileptospiroza
choroby neurologiczne w  czasie ciąży (drgawki)gorączka Q)
niski status socjoekonomicznyzakażenia takie jak: E. coli, Klebsiella, bakteriami z  grupy β-laktamazowych, Enterococus, myco- i ureaplasma, chlamydioza (cytokiny zapalne)

 

Lekarz położnik i położna muszą być bardzo dobrze przygotowani zarówno do prowadzenia prawidłowego porodu, jak i trudnego, powikłanego porodu chorego lub martwego dziecka.

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia matki oraz noworodka, personel medyczny musi umieć rzeczowo postępować m.in. podczas resuscytacji i reanimacji noworodka urodzonego w zamartwicy. Personel medyczny musi być spokojny oraz opanowany. Po powikłanym porodzie personel medyczny powinien skrupulatnie szukać przyczyn, które do tego niepowodzenia doprowadziły, szczególnie dla dobra rodziców dziecka.

zadzwoń teraz

Wyjaśnienie przyczyny zgonu lub ciężkiego stanu dziecka

Przyczyny zgonu lub ciężkiego stanu dziecka mogą wyjaśnić: oględziny płodu oraz łożyska, badania laboratoryjne, autopsja, badania histopatologiczne i genetyczne. Ponadto, niezwykle ważne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu, zwłaszcza rodzinnego pod kątem chorób przebytych przez ciężarną. Wywiad przeprowadza się zazwyczaj na końcu dociekań przyczyn zgonu wewnątrzmacicznego lub ciężkiego stanu noworodka. Przy takiej rozmowie powinien być obecny psycholog, który oceni stan psychiczny rodziców dziecka. Rodzice dziecka podczas takiej rozmowy mają prawo być rozżaleni, ponieważ spotkała ich wielka tragedia. Wiele cennych informacji odnośnie przyczyn śmierci lub złego stanu zdrowia dziecka można uzyskać z:

 • rzetelnie wypełnionej przy przyjęciu historii choroby
 • karty przebiegu ciąży
 • karty przebiegu porodu
 • a także innych dołączonych wyników badań

Encefalopatia i mózgowe porażenie dziecięce – przyczyny

Przyczyną encefalopatii i porażenia mózgowego może być niedotlenienie okołoporodowe spowodowane błędem lekarzy przy porodzie. Uszkodzenia neurologiczne mogą wiązać się również ze schorzeniami, które wystąpiły u kobiety ciężarnej, zakażeniem układu moczowego, zakażeniami wirusowymi itp. W czasie porodu duże znaczenie mają odchodzący gęsty, zielony płyn owodniowy i nieprawidłowy wynik KTG. Nieprawidłowy zapis KTG to zapis, w którym widnieją liczne i  długotrwałe ciężkie deceleracje późne, czy długotrwała bradykardia poniżej 60/min. Innymi czynnikami ryzyka są: patologia łożyska, gorączka podczas porodu i poród trwający ponad 24 godziny. Ocena zapisów KTG jest różna – nawet wśród dobrych praktyków-biegłych. Zdarzają się niejednoznaczne opinie na temat tego samego zapisu KTG w aspekcie stanu urodzeniowego noworodka. Niezbędna jest wnikliwa i rzetelna ocena zapisów KTG w połączeniu z innymi obserwacjami odnotowanymi w śródporodowej dokumentacji i ostatnimi wynikami USG – zwłaszcza przepływów dopplerowskich.

Śmierć dziecka podczas porodu – personel medyczny ma obowiązek uszanować rozpacz i żałobę rodziców

Kobieta po urodzeniu martwego dziecka musi zostać umieszczona w spokojnym miejscu z dala od oddziału noworodkowego. Laktacja musi zostać zahamowana farmakologicznie, w uzasadnionych przypadkach należy włączyć leki uspokajające. Pacjentka powinna wiedzieć, że zwykle ryzyko tego samego powikłania wynosi w kolejnej ciąży ok. 1-3%.

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Jeżeli podczas Twojego porodu, doszło do błędu medycznego, na skutek którego Twoje dziecko zmarło lub jest niepełnosprawne – masz pełne prawo do rekompensaty za doznaną krzywdę. Pomożemy Ci ukarać winnych tragedii, która Cię spotkała.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nowonarodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!