Blog
Porażenie mózgowe

Niedotlenienie przy porodzieNiedotlenienie przy porodzie – co grozi Twojemu dziecku?

Niedotlenienie przy porodzie może mieć wpływ na całe życie Waszej rodziny. Jednym ze skutków niedotlenienia jest Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD).

MPD powstaje w wyniku zaburzenia centralnego układu nerwowego. MPD jest następstwem uszkodzenia mózgu i niestety zazwyczaj takie poważne uszkodzenia neurologiczne nieubłaganie postępują.

Jeżeli Wasze dziecko ma MPD to nie możecie go wyleczyć, ale macie możliwość łagodzenia wszelkich objawów uszkodzeń neurologicznych. Niestety, kolejną przeszkodą na Waszej drodze mogą być ogromne koszty terapii oraz rehabilitacji. W przypadku dzieci z porażeniem mózgowym, koszty leczenia oscylują w granicach miliona złotych. Niewiele rodzin stać na tak duży wydatek.

bezpłatna konsultacja prawna

Niedotlenienie przy porodzie – jakie skutki może odczuwać Twoje dziecko w przyszłości?

Skutkami niedotlenienia przy porodzie mogą być zaburzenia ruchu oraz postawy o różnym stopniu nasilenia. MPD często towarzyszy nieprawidłowe i nadmierne napięcie mięśni, co w medycynie nazywane jest spastycznością. Spastyczność oznacza przede wszystkim to, że mięśnie człowieka nie pracują zgodnie z jego wolą. Inne dolegliwości, z jakimi mierzą się dzieci z tym schorzeniem, to różnego rodzaju upośledzenia fizyczne i problemy mające związek ze słuchem, wzrokiem, mową, aspiracją pokarmową oraz stomatologią.

Niedotlenienie przy porodzie – jak można łagodzić skutki niedotlenienia i MPD?

Trudno jednoznacznie wskazać jedyną prawidłową, a zarazem skuteczną metodę leczenia, gdyż dokonywane czynności mogą jedynie minimalizować uporczywe dolegliwości. Podejmowane działania mają poprawić jakość życia, jak i stymulować rozwój psychofizyczny dziecka. Kiedy dziecko jest całkowite niepełnosprawne, należy być czujnym w stosunku do innych problemów. Wynika to z faktu, iż przy porażeniu mózgowym wzrasta ryzyko:

  • infekcji układu oddechowego
  • odparzeń
  • przykurczy
  • niedożywienia
  • wyniszczenia
  • zaniku mięśni

Podstawowym kierunkiem ułatwiającym egzystencje jest wczesne rozpoczęcie adekwatnej do postaci choroby i stanu dziecka terapii, celem usprawniania psychoruchowego. Szybka reakcja zwiększa szanse na realną poprawę stanu psychofizycznego (mózg posiada duże możliwości kompensacyjne). Kompleksowy proces terapeutyczny dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym powinien obejmować stałą opiekę lekarską, indywidualną pracę z fizjoterapeutą oraz opiekę rodziców i zaangażowanie małego pacjenta.

zadzwoń teraz

Niedotlenienie przy porodzie – czy lekarz popełnił błąd?

Drodzy Rodzice, na pewno nie jesteście w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy doszło do zaniedbania podczas porodu?

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych posiada wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa medycznego, jak również korzysta z pomocy zaufanych biegłych. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi i błędami medycznymi. Każdego roku pomagamy setkom rodzin dotkniętych skutkami błędów medycznych okołoporodowych wałczyć o lepszą przyszłość i stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnią rentę za błąd medyczny.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych może Wam pomóc w dążeniu do prawdy, a tym samym zabezpieczy przyszłość Twojej rodziny poprzez uzyskanie godnej rekompensaty za krzywdę. Jeżeli macie jakiekolwiek podejrzenia, nie bójcie się poprosić o pomoc. Bezpłatnie przeanalizuje Waszą dokumentację medyczną, aby ocenić, czy doszło do błędu medycznego przy porodzie.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!