Blog
Porażenie mózgowe

Niedotlenienie okołoporodowe noworodkaNiedotlenienie okołoporodowe noworodka

Niedotlenienie okołoporodowe noworodka wzbudza niepokój wśród wielu przyszłych rodziców. O powikłaniu porodu w postaci niedotlenienia mówi się bardzo często. Nawet największa staranność i troska w czasie ciąży nie gwarantują tego, że dziecko urodzi się zdrowe. Nigdy nie można wykluczyć komplikacji podczas porodu, gdy to właśnie minuty stanowią czynnik determinujący zdrowie noworodka. Niestety, w wielu przypadkach niedotlenienie okołoporodowe spowodowane jest wyłącznie zaniedbaniami personelu medycznego – często to właśnie błąd ludzki ma poważny wpływ na całe życie maleńkiej istoty.

bezpłatna konsultacja prawna

Niedotlenienie okołoporodowe – co oznacza?

Niedotlenienie okołoporodowe to stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili.

Wyróżnia się hipoksemię, hipoksję oraz asfiksję. Hipoksemia związana jest z niedotlenieniem krwi tętniczej. Saturacja krwi zostaje w niej obniżona, funkcja narządów pozostaje zachowana. Hipoksja polega na pogłębianiu się deficytu saturacji. Prowadzi do niedotleniania tkanek obwodowych i reakcji stresowej płodu – centralizacji krążenia. Częstokroć stanowi początek metabolizmu beztlenowego. Asfiksja zaś odnosi się do jego pogłębienia. Dochodzi do redystrybucji krwi z centralizacją do granic kompensacji. Następuje załamanie wydolności krążeniowej. W tym przypadku efekty niedotlenienia są nieodwracalne.

Niedotlenienie okołoporodowe – czy możesz zapobiec niedotlenieniu?

Współcześnie wśród metod zapobiegania niedotlenieniu okołoporodowemu płodu wymienić można stałe monitorowanie czynności serca płodu oraz skurczy macicy (kardiotokografia), wykonanie badania USG (ocenia się ruchy, w tym oddechowe płodu, napięcie, czynność serca oraz objętość płynu owodniowego), analizę równowagi kwasowo-zasadowej płodu, elektrokardiografię (podczas niedotlenienia występują zmiany morfologii zapisu płodowego oraz zmiany odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi załamkami) i pulsoksymetrię płodową (mierzy tylko tętnicze wysycenie tlenem krwi płodu – saturację).

Niedotlenienie okołoporodowe może być spowodowane wieloma czynnikami. Do najczęstszych przyczyn niedotlenienia okołoporodowego zalicza się: błąd personelu medycznego, ciążę przenoszoną, poród przedwczesny lub przedłużający się, nieprawidłowe ułożenie dziecka, komplikacje łożyska i problemy z pępowiną – np. wypadnięcie, owinięcie jej wokół szyi dziecka.

zadzwoń teraz

Niedotlenienie okołoporodowe mózgu

Najbardziej wrażliwym na niedotlenienie okołoporodowe narządem jest mózg. W przypadku gdy narząd ten nie otrzymuje odpowiedniej ilości tlenu przez kilka minut, dojść może do nieodwracalnych zmian. Nieodwracalne zmiany w mózgu spowodowane są uszkodzeniem komórek nerwowych. Skutkiem takiego niedotlenienia może być, między innymi: mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju umysłowego, upośledzenia narządu słuchu lub wzroku, padaczka.

Niedotlenienie okołoporodowe – gdzie szukać pomocy?

Niedotlenienie okołoporodowe może być spowodowane błędem lekarza przy porodzie. Jeżeli podejrzewasz, że to lekarz jest winny niepełnosprawności Twojego dziecka, niezwłocznie zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Zadzwoń 722 080 080, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie najwyższej rekompensaty za błąd lekarza przy porodzie.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!