Blog
Porażenie mózgowe

Niedotlenienie noworodka z winy lekarzaNiedotlenienie noworodka z winy lekarza – skutek: mózgowe porażenie dziecięce

Niedotlenienie noworodka z winy lekarza może zmienić całe życie Twojej rodziny. Jednym ze skutków niedotlenienia może być mózgowe porażenie dziecięce.

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, wpływających na zdolność do poruszania się, trzymania równowagi i postawy. Stanowi najczęstszą przyczynę niepełnosprawności ruchowej u dzieci. Jest wynikiem uszkodzenia lub nieprawidłowego rozwoju tych części mózgu, które odpowiedzialne są za równowagę, postawę i koordynację wzrokowo-ruchową.

bezpłatna konsultacja prawna

Niedotlenienie noworodka z winy lekarza – co grozi Twojemu dziecku? Jak teraz będzie wyglądało Wasze życie?

MPD to najczęściej skutek powikłań okołoporodowych, czynników prenatalnych i poporodowych. Objawy zazwyczaj pojawiają się szybko jednak istnieją również przypadki, w których MPD daje o sobie znać w późniejszych etapach życia dziecka. Niektórzy traktują porażenie mózgowe jako postępującą dysfunkcję, która u jednych przejawia się głębokim upośledzeniem, u innych jako mikrozaburzeniem mózgu. Szacuje się, że MPD dotyka 2/1000 dzieci, najczęściej dotyczy dzieci urodzonych przedwcześnie.

Niedotlenienie noworodka z winy lekarza – pierwsze niepokojące objawy

Wczesne objawy obejmują:

 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe w kończynach
 • małogłowie
 • powolny przyrost obwodu głowy
 • zaburzona postawa tułowia
 • zaburzone odruchy okresu noworodkowego bądź niemowlęcego

Mózgowemu porażeniu dziecięcemu często towarzyszą:

 • napady padaczkowe
 • niepełnosprawność intelektualna
 • osłabienie słuchu
 • wady wzroku
 • zaburzenia zachowania i mowy
 • trudności z żuciem, ssaniem i gryzieniem pokarmu

Powikłaniem MPD są zazwyczaj:

 • skolioza
 • przykurcze stawów
 • samoistne złamania kości
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia czucia
 • zaburzenia zachowania i nastroju

Kto powinien się obawiać MPD?

Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym może urodzić się w każdej rodzinie, bez względu na jej status społeczny, warunki materialne, a także relacje między rodzicami. Uważa się, że choroba ta nie jest genetyczna, oraz nie zagraża życiu.

Za najczęstszą przyczynę występowania mózgowego porażenia dziecięcego uznaje się niedotlenienie mózgu w okresie płodowym, okołoporodowym i we wczesnym okresie noworodkowym. Szkodliwe są także czynniki działające na płód w łonie matki oraz zaburzenia chromosomów, genów, przemian enzymatycznych, immunologicznych i metabolicznych. Bardzo często wynika to z nieprawidłowego ułożenia ciała powodującego zaburzenia w dotlenieniu ośrodkowego układu nerwowego płodu, przedwczesnego odejścia wód płodowych oraz długiego porodu.

zadzwoń teraz

Diagnoza: MPD – czy to wyrok? Ta diagnoza wpłynie na całe życie Twojego dziecka

Diagnostyka MPD przebiega wieloetapowo i polega na wykonaniu szeregu badań. Ciężkie porażenie mózgowe stwierdza się tuż po urodzeniu dziecka, uszkodzenie mózgu nie rozwija się, nie postępuje, a ilość uszkodzonych komórek nerwowych jest taka sama. Jednak trzeba pamiętać, że objawy mogą narastać wraz z dojrzewaniem układu nerwowego.

Diagnostyka w kierunku MPD – krok po kroku

Na etapie diagnostyki niezwykle istotne jest zebranie szczegółowego wywiadu dotyczącego przebiegu ciąży, porodu i okresu noworodkowego. Dziecko badane jest przede wszystkim przez neurologa, który ocenia odruchy, stopień rozwoju i inne parametry – w zależności od stanu dziecka.

Konieczne są badania obrazowe mózgu: rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, które pozwalają ustalić przyczynę MPD. W przypadku podejrzenia zespołu genetycznego wykonywane są również badania genetyczne w tym kierunku.
Przydatne są również  badania laboratoryjne krwi (czynność tarczycy, poziom glukozy, bilirubiny, kwasy organiczne) oraz badania elektrofizjologiczne jak elektroencefalografia, a niekiedy biopsja mięśni i nerwów.

Niedotlenienie noworodka z winy lekarza – jak wygląda opieka nad chorym dzieckiem?

Należy pamiętać, że opieka nad chorym dzieckiem wymaga częstych hospitalizacji pediatrycznych, neurologicznych, logopedycznych, fizjoterapeutycznych oraz terapeutycznych.

Dobrze prowadzona i regularna  rehabilitacja daje większe szanse dziecku w przyszłości na rozwój i kontakt z otoczeniem! Na porażenia mózgowe nie ma lekarstwa, jednakże wczesne rozpoznanie i diagnoza zapewniają o wiele większe szanse na rozpoczęcie właściwej terapii, która być może zmniejszy liczbę objawów choroby oraz ją złagodzi w każdej jej sferze: emocjonalnej, umysłowej i fizycznej. Celem terapii jest poprawa jakości życia i stymulowanie rozwoju psychofizycznego. Lekami stosowanymi w łagodzeniu objawów MPD są przede wszystkim leki przeciwpadaczkowe, uspokajające, rozkurczające mięśnie, a także przeciwbólowe i inne.

Niedotlenienie noworodka z winy lekarza – co zrobić, gdy ktoś popełnił błąd?

Mózgowe porażenie dziecięce często jest wynikiem  niewłaściwie przeprowadzonego porodu i związanego z nim błędu medycznego. Jedna niewłaściwa decyzja może kosztować życie!

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi i błędami medycznymi. Każdego roku pomagamy setkom rodzin dotkniętych skutkami błędów medycznych okołoporodowych wałczyć o lepszą przyszłość i stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnią rentę za błąd medyczny.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!