Blog
Porażenie mózgowe


Niedotlenienie dziecka podczas poroduNiedotlenienie dziecka podczas porodu – czym jest mózgowe porażenie dziecięce? Jak powstaje?

Niedotlenienie dziecka podczas porodu może okazać się tragiczne w skutkach. Mózgowe porażenie dziecięce może powstać w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Ze względu na różnorodność objawów i stopnia ich nasilenia nie opracowano bezwzględnie obowiązującej definicji MPD.

Najpowszechniej uważa się, że mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem trwałych, lecz nie niezmiennych, różnorodnych zaburzeń napięcia mięśni, czynności ruchowych i postawy wywołanych uszkodzeniem mózgu lub nieprawidłowościami w jego rozwoju nabytymi przed urodzeniem, w okresie okołoporodowym lub wkrótce po urodzeniu.

bezpłatna konsultacja prawna

Niedotlenienie dziecka podczas porodu – typologia MPD

Wyróżnia się, na podstawie umiejscowienia uszkodzenia i występujące objawy, następujące postacie mózgowego porażenia dziecięcego:

 • Obustronny niedowład kurczowy (diplegia), charakteryzujący się większym nasileniem zmian w kończynach dolnych niż górnych., które często są prawie zupełnie sprawne,
 • Niedowład połowiczy (hemiplegia) dotyczy kończyny górnej i dolnej po tej samej stronie. Może być prawo lub lewostronny w zależności od tego, czy uszkodzenie zlokalizowane jest w prawej czy w lewej półkuli. Niedowład kończyn występuje po przeciwnej stronie ciała od umiejscowienia uszkodzenia (w przypadku uszkodzenia prawej półkuli mózgu porażenie obejmuje lewe kończyny i odwrotnie). W większym stopniu zaburzenie występuje w kończynie górnej,
 • Obustronny niedowład połowiczy (hemiplegia bilateralis) jest jedną z najczęstszych postaci mpdz. Typowymi objawami są znaczne zaburzenia wszystkich czynności ruchowych. Często współwystępuje niedorozwój umysłowy, zaburzenia wzroku, mowy i padaczka,
 • Postać pozapiramidowa (atetotyczna, dyskinetyczna) charakteryzująca się występowaniem niekontrolowanych ruchów mimowolnych, które są niezależne od woli i w znacznym stopniu utrudniają rozwój ruchowy, mowę i czynności rąk. Poziom rozwoju umysłowego dzieci z tą postacią mpdz jest w większości prawidłowy,
 • Postać móżdżkowa (ataktyczna) występuje najrzadziej i jest spowodowana zaburzeniami rozwojowymi oraz uszkodzeniami móżdżku. Występujące zaburzenia określa się jako “bezład” (ataksję) móżdżkowy. Są nimi zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia równowagi, drżenia zamiarowe, niemożność dostosowania siły i zakresu ruchów do potrzeb oraz wykonywania szybkich, naprzemiennych ruchów. Typowe są również zaburzenia mowy (mowa spowolniała i skandowana),
 • Postaci mieszane stanowią najliczniejsza grupę w zespole mpdz, gdyż uszkodzenie mózgu często zaburza współdziałanie między wieloma jego strukturami. Stopień nasilenia zaburzeń zależy nie tylko od miejsca uszkodzenia mózgu ale także od rozległości i ciężkości tego uszkodzenia.

Leczenie dziecka z porażeniem mózgowym powinno nie ograniczać się do fizjoterapii i ortopedii. Równie ważnym aspektem jest odpowiednia edukacja, terapia i pomoc logopedyczna. Zaznaczyć należy, że każdorazowo zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki pozwoli na osiągnięcie optimum możliwości pomimo występowania zaburzeń ruchowych.

zadzwoń teraz

Niedotlenienie dziecka podczas porodu, a wystąpienie MPD

Nieprawidłowe postępowanie lekarza (niezgodne z wiedzą i sztuką medyczną) może pozostawać w związku z wystąpieniem mózgowego porażenia dziecięcego u noworodka. Takie zachowanie jak:

 • zlekceważenie nieprawidłowego zapisu kardiotokografu świadczącego o zagrożeniu życia dziecka
 • niewykonanie cięcia cesarskiego
 • niewykonanie odpowiednich badań (np. USG)
 • niezastosowanie zabiegów przyspieszających poród (np. próżnociągu)

stanowić może o błędzie lekarskim.

Niedotlenienie dziecka podczas porodu – prawomocny wyrok sądu

Jedną z rekordowych kwot przyznanych stronie powodowej w procesie cywilnym dotyczącego komplikacji okołoporodowych i tym samym powstania uszczerbku w postaci mózgowego porażenia dziecięcego (Wyrok SO z dnia 22 grudnia 2014 r., sygn. Sygn. akt III C 1315/10) jest :

 • 1 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia
 • 19 000 zł odszkodowania
 • 140 000 skapitalizowanej renty
 • 12 000 zł miesięczna renta
 • 150 000 zł zadośćuczynienia na rzecz matki dziecka od szpitala
 • 10 000 zł zadośćuczynienia od lekarza z uwagi za naruszenie dóbr osobistych matki dziecka poprzez sposób jej traktowania przez lekarza prowadzącego poród
 • 100 000 zł zadośćuczynienia na rzecz ojca dziecka  

Łącznie rodzina poszkodowanego maleństwa otrzymała 1 519 000 zł oraz 12 000 zł dozywotniej renty.

Gdzie szukać pomocy gdy dochodzi do błędu medycznego?

Jeśli Twoje dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu z powodu błędu medycznego, to niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

Zapewnimy Ci bezpłatną analizę dokumentacji medycznej i wskażemy w jaki sposób 03możesz ubiegać się o sprawiedliwość.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi i błędami medycznymi. Każdego roku pomagamy setkom rodzin dotkniętych skutkami błędów medycznych okołoporodowych wałczyć o lepszą przyszłość i stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnią rentę za błąd medyczny.

Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy!

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment