Blog
Porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce – rekordowe odszkodowanie dla poszkodowanego dziecka

Mózgowe porażenie dziecięce – rekordowe odszkodowanie dla poszkodowanego dziecka

Mózgowe porażenie dziecięce – rekordowe odszkodowanie dla poszkodowanego dziecka

Mózgowe porażenie dziecięce może mieć różne przyczyny, jednak w pierwszej kolejności wymienia się niedotlenienie płodu, które często jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej. Wzrastająca świadomość sprawia, że poszkodowani pacjenci coraz częściej dochodzą swoich praw występując o odszkodowanie z polis ubezpieczeniowych placówek medycznych.

O tym, że warto ubiegać się o odszkodowanie przekonują kwoty zasądzanych odszkodowań. Przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zasądził na rzecz niepełnosprawnego na skutek nieprawidłowo prowadzonego porodu dziecka kwotę 1,2 miliona zł  tytułem zadośćuczynienia za błąd przy porodzie.

Z powództwem wystąpili rodzice poszkodowanego dziecka, zarzucając pozwanemu szpitalowi błędy w prowadzeniu porodu.

bezpłatna porada

Mózgowe porażenie dziecięce – rekordowe odszkodowanie . Forsowanie porodu drogami natury

Postępowanie dowodowe potwierdziło, że wyłączną winę za stan dziecka ponosi pozwany szpital, w tym, przede wszystkim, lekarz dyżurny, który mimo niepokojących zapisów KTG, świadczących o zagrożeniu dla płodu, nie wyraził zgody na sugerowane przez młodszego lekarza przeprowadzenie cesarskiego cięcia.

Kontynuowano więc poród drogami natury. Ostatecznie, dziecko bez oznak życia wydobyto przy użyciu próżnociągu. Noworodek wymagał reanimacji, a następnie długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce czerokończynowe.

zadzwoń teraz

Mózgowe porażenie dziecięce – rekordowe odszkodowanie . Postanowienie sądu I instancji

Sąd I instancji uznał powództwo za zasadne, zasądzając na rzecz dziecka zadośćuczynienie w kwocie 400 000 zł, a na rzecz matki i ojca dziecka odpowiednio – 70 000 zł i 30 000 zł. Ponadto, zasądził odszkodowanie i rentę.

Wyrok został zakwestionowany przez obie strony. Szpital wnioskował o oddalenie powództwa, rodzice dziecka chorego na mózgowe porażenie dziecięce domagali się uwzględnienia roszczeń w pełnej zgłoszonej wysokości.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację szpitala, uznając zaś apelację powodów. Ustalił wysokość zadośćuczynienia dla dziecka w kwocie 1,2 mln zł, a dla jego rodziców odpowiednio 300 tys. zł i 200 tys. zł.

Więcej o mózgowym porażeniu dziecięcym

Niezbędna pomoc profesjonalisty

Opisany proces trwał 7 lat. Powodów w sprawie – rodziców chorego dziecka – reprezentował pełnomocnik z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu tego typu spraw. I bez wątpienia sukces i wysokość uzyskanego roszczenia można przypisać jego zaangażowaniu, talentowi i wiedzy medycznej.

Procesy o błędy medyczne należą do niezwykle trudnych, dlatego wybierając pełnomocnika należy upewnić się, że posiada on niezbędne doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych, specjalizuje się właśnie w takich jako opisane dochodzeniach roszczeń związanych z błędami przy porodzie.

Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy. Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw z zakresu błędów medycznych – uzyskiwane najwyższe kwoty odszkodowań pomagają w wybraniu najlepszych form leczenia i znacznie ułatwiają codzienne godne życie.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!