Blog
Porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce najczęstsza przyczynaMózgowe porażenie dziecięce najczęstsza przyczyna

Twoje dziecko cierpi na mózgowe porażenie dziecięce (MPD) i chcesz poznać tego przyczynę? Podejrzewasz, że za stan Twojego malucha odpowiedzialny jest lekarz czy też personel medyczny?

bezpłatna porada prawna

Mózgowe porażenie dziecięce najczęstsza przyczyna

Mózgowe porażenie dziecięce jest pewną grupą chorób związaną z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jest to zespół objawów dotyczący zaburzeń mowy, ruchu oraz postawy. MPD stanowi ciężkie i nieuleczalne schorzenie, do którego najczęściej dochodzi w wyniku uszkodzenia mózgu.

Niedotlenienie najczęstszą przyczyną MPD

Jak już zostało powyżej wspomniane, mózgowe porażenie dziecięce powstaje poprzez uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego na wczesnym etapie jego rozwoju. Uszkodzenie to następuje najczęściej z powodu niedotlenienia, do którego może dojść jeszcze w czasie ciąży, podczas porodu lub później.

Niedotlenienie (inaczej zamartwica) jest poważnym stanem stanowiącym potencjalne ryzyko dla zdrowia, a nawet życia Twojego dziecka. Na niedotlenienie najbardziej, bowiem, wrażliwy jest mózg. Jeśli niedotlenienie jest  długotrwałe, wówczas prowadzi do trwałych zmian neurologicznych odpowiedzialnych za powstanie MPD.

Zasadniczo, niedotlenienie często wiąże się z wystąpieniem licznych schorzeń, objawów oraz niepełnosprawności u malucha.

Należy pamiętać, że w wielu przypadkach niedotlenienia przy porodzie można było uniknąć. Oczywiście, zamartwica nie zawsze oznacza błąd lekarza, jednakże zdarza się, że dochodzi do niej z winy personelu medycznego.

zadzwoń teraz

Mózgowe porażenie dziecięce najczęstsza przyczyna

Uważa się, że to niedotlenienie u noworodka podczas porodu stanowi główną przyczynę powstania MPD. Do pozostałych czynników ryzyka zalicza się przede wszystkim: niedokrwienie, infekcje i zakażenia ciężarnej, wady genetyczne, wcześniactwo oraz niską masę urodzeniową dziecka.

Na mózgowe porażenie dziecięce najbardziej narażone są zatem dzieci urodzone z ciąż powikłanych np. zakażeniem oraz wcześniaki.

Mózgowe Porażenie Dziecięce,  a błąd medyczny przy porodzie

Niewątpliwie istnieje wiele czynników ryzyka mogących prowadzić do MPD. Z pewnością nie wszystkie można przewidzieć, a tym bardziej, nie wszystkich da się uniknąć.

Warto mieć jednak świadomość, iż niestety zdarza się, że za niepełnosprawność dziecka odpowiada lekarz (położna). Istnieją przypadki, że lekarz za późno (albo wcale) zdecydował o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia, w wyniku czego doszło do niedotlenienia podczas porodu, a w konsekwencji do porażenia mózgu u dziecka.

Pomoc Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych

Jeśli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do błędu lekarza, położnej, czy też pewnych nieprawidłowości, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację medyczną i odpowiemy na pytanie, czy  doszło do błędu medycznego podczas porodu z winy personelu medycznego oraz czy istnieje możliwość dochodzenia roszczeń.

Pamiętaj, że za błąd przy porodzie, należy Ci się odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnia renta. O tym, jak je uzyskać, pisaliśmy tutaj: link.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!