Blog
Porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to z pewnością diagnoza, która pozostaje z chorym dzieckiem i jego rodzicami na całe życie. Jest to ciężkie, nieuleczalne schorzenie wynikające z uszkodzenia mózgu. Niewątpliwie w wielu przypadkach mózgowemu porażeniu można było zapobiec, gdyż często jest ono niestety wynikiem niedotlenienia powstałego przy porodzie.

bezpłatna konsultacja prawna

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – przyczyny

Mózgowe porażenie dziecięce jest grupą pewnych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Zasadniczo, ma ono wiele odmian i występuje w różnych stopniach ciężkości, jednakże wspólną cechą każdej postaci MPD jest to, że wynika z uszkodzenia tkanki mózgowej na wczesnym etapie jej rozwoju. Efektem tego są nieprawidłowości w zakresie postawy i ruchu.

Do uszkodzenia tkanki mózgowej dochodzi jeszcze w okresie życia płodowego lub podczas porodu. Głównym czynnikiem prowadzącym do uszkodzenia jest przede wszystkim niedotlenienie. Ponadto wymienić należy niedokrwienie, infekcje, choroby i wady genetyczne.

Należy pamiętać, iż nie zawsze jest możliwe określenie co spowodowało porażenie mózgowe. Czasem czynnik ten jest trudny do zidentyfikowania.

Na mózgowe porażenie dziecięce najbardziej narażone są wcześniaki oraz dzieci o niskiej masie urodzeniowej. Poza tym, w grupie ryzyka wysoko plasują się dzieci z ciąż mnogich, gdyż mają one mniejszy dostęp do tlenu, a jak wiadomo- to niedotlenienie uznaje się za główną przyczynę MPD. Ryzyko jest szczególnie wysokie zwłaszcza w przypadku pośladkowego ułożenia płodu oraz porodu kleszczowego.

zadzwoń teraz

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD), a błąd medyczny

Zdecydowanie istnieje wiele czynników ryzyka mogących prowadzić do porażenia mózgowego. Nie wszystkie da się przewidzieć i z pewnością nie wszystkich można uniknąć. Trzeba mieć jednak świadomość, że MPD może być spowodowane błędem lekarza. Zdarza się, że personel medyczny zwleka z podjęciem decyzji o cesarskim cięciu mimo istotnych wskazań do jego natychmiastowego przeprowadzenia. Dochodzi wówczas do niedotlenienia, a w konsekwencji do trwałego uszkodzenia mózgu.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – pomoc prawna dla poszkodowanych rodzin

Krajowy Rejestr osób Poszkodowanych każdego dnia pomaga rodzinom, w których doszło do tragedii. Jeśli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do błędu medycznego, w wyniku czego dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu, zgłoś się do nas. Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację medyczną i odpowiemy na pytanie, czy zawinił personel medyczny i czy istnieje możliwość dochodzenia roszczeń.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!