Blog
Porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce - mechanizmy powstania choroby

Mózgowe porażenie dziecięce – mechanizmy powstania choroby

Mózgowe porażenie dziecięce – mechanizmy powstania choroby

Definicja

Zgodnie z klasyczną definicją Baxa porażenie mózgowe to zaburzenie postawy i ruchu spowodowane uszkodzeniem niedojrzałego mózgu.

Najnowsza definicja określa mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) jako grupę trwałych, niepostępujących zaburzeń ruchu i postawy, będących następstwem nieprawidłowości rozwoju mózgu, do których doszło w okresie płodowym i noworodkowym.

Zaburzeniom motoryki towarzyszą często:

 • zaburzenia czucia
 • percepcji
 • poznawania
 • porozumiewania się i zachowania
 • padaczka
 • wtórne problemy mięśniowoszkieletowe

Zgodnie z tą definicją istotne jest przede wszystkim stwierdzenie niejednorodności niepełnosprawności rozwojowej (różnorodna manifestacja kliniczna), trwałego i niepostępującego charakteru zaburzeń oraz różnych pozamotorycznych dysfunkcji. Istotny jest też wiek, w którym wystąpiły zaburzenia.

bezpłatna porada

Mózgowe porażenie dziecięce – mechanizmy powstania choroby

Mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową, ale zespołem licznych objawów chorobowych o niejednorodnej etiologii. Przyczyny porażenia mózgowego w wielu przypadkach są wieloczynnikowa.

Uważa się, że:

 • w 40-50% przypadków mózgowe porażenie dziecięce spowodowane jest wcześniactwem
 • Encefalopatia niedotlenieniowo – niedokrwienna odpowiada za 25-30% przypadków MPDz
 • mechaniczny uraz okołoporodowy występuje u 5-10% noworodków
 • wrodzone zakażenia z grupy TORCH (toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, opryszczka) oraz inne infekcje perinatalne są przyczyną 5-10% przypadków MPDz
 • infekcją wirusową prowadzącą do mózgowego porażenia dziecięcego jest cytomegalia wrodzona
 • wrodzone błędy metabolizmu oraz takie czynniki etiologiczne jak hipoglikemia, żółtaczka jąder podkorowych, uogólnione zakażenie, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, urazy, choroby tarczycy u matki łącznie są przyczyną 10-20% przypadków MPDz
 • należy podkreślić, że nadal 5-10% czynników etiologicznych mózgowego porażenia dziecięcego jest niezidentyfikowanych i są one określane jako idiopatyczne.

W powstaniu mózgowego porażenia dziecięcego u noworodków urodzonych przedwcześnie istotną rolę odgrywają czynniki z okresu prenatalnego i pourodzeniowego, zaś u dzieci urodzonych o czasie dominują czynniki przedurodzeniowe (odpowiadają one nawet za 80% przypadków MPDz).

Mózgowe porażenie dziecięce – klasyfikacja

W praktyce najczęściej stosowana jest klasyfikacja Ingrama z 1964 r. Wyróżnia ona następujące postacie mózgowego porażenia dziecięcego:

 • kurczowe porażenie połowicze (hemiplegia spastica)
 • obustronne porażenie kurczowe (diplegia)
 • obustronne porażenie połowicze (hemiplegia bilateralis)
 • postać móżdżkową
 • postać pozapiramidową

zadzwoń teraz

Mózgowe porażenie dziecięce – kurczowe porażenie połowicze

W porażeniu kurczowym połowiczym obok niedowładu kończyn górnych i dolnych tej samej połowy ciała występują parestezje i choreoatetoza.

Mózgowe porażenie dziecięce – obustronne porażenie kurczowe, obustronne porażenie połowicze

W obustronnym porażeniu kurczowym, w przeciwieństwie do obustronnego porażenia połowiczego, niedowład kończyn dolnych dominuje nad niedowładem kończyn górnych.

Mózgowe porażenie dziecięce – postać móżdżkowa

W postaci móżdżkowej napięcie mięśniowe może być obniżone. Kwestionowane jest jednak wyróżnianie postaci móżdżkowej w klasyfikacji MPDz.

Mózgowe porażenie dziecięce – postać pozapiramidowa

Postać pozapiramidowa charakteryzuje się atetozą, pląsawicą i dystonią.

Mózgowe porażenie dziecięce – objawy

Obraz kliniczny mózgowego porażenia dziecięcego jest uwarunkowany umiejscowieniem zmian patologicznych w mózgu (np. uszkodzeń niedotlenieniowo-niedokrwiennych, pozapalnych wad mózgu, ognisk gliozy i innych).

Stwierdza się:

 • uszkodzenia dróg piramidowych w postaci niedowładów lub porażeń ruchów dowolnych kończyn
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • wygórowane odruchy głębokie
 • zwiększenie amplitudy odruchów głębokich aż do klonusów
 • uszkodzenia nerwów czaszkowych
 • odruchy patologiczne (np. Babińskiego).

W pierwszym roku życia występują przetrwałe odruchy toniczne (asymetryczny i symetryczny), a nie pojawiają się odruchy prostowania oraz reakcje obronne. Obok objawów piramidowych obserwuje się również objawy pozapiramidowe (dyskinezy, sztywność pozapiramidowa). Rzadziej występują objawy zespołu móżdżkowego w postaci:

 • oczopląsu
 • ataksji
 • dysmetrii
 • drżeń zamiarowych

więcej o porażeniu mózgowym

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli podejrzewasz, że w czasie Twojego porodu doszło do błędu w sztuce medycznej lub zaniedbań ze strony personelu medycznego, na skutek których Twoje dziecko ma Mózgowe Porażenie Dziecięce powinnaś zgłosić się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych.

Możemy pomóc uzyskać Ci pieniądze na leczenie i rehabilitację Twojego dziecka. Nasi prawnicy skutecznie pomagają niepełnosprawnym dzieciom od 20 lat wygrywając dla nich i ich rodzin wysokie odszkodowania za błąd medyczny przy porodzie.

bezpłatna konsultacja

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Mózgowe porażenie dziecięce - mechanizmy powstania choroby

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!