Blog
Porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce kinezyterapiaMózgowe porażenie dziecięce kinezyterapia

Mózgowe porażenie dziecięce to grupa chorób, która jest związana z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Do mózgowego porażenia dziecięcego dochodzi najczęściej w wyniku uszkodzenia lub zaburzenia we wczesnym stadium rozwoju mózgu dziecka. Do porażenia dziecięcego może także dojść poprzez niedotlenienia przy porodzie, za co może odpowiadać placówka medyczna.

Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się, czy w Twoim przypadku doszło do błędu okołoporodowego. Jeżeli działanie personelu było niezgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, należą Ci się odszkodowanie, zadośćuczynienie, jak i renta.

bezpłatna konsultacja prawna

Mózgowe porażenie dziecięce kinezyterapia – metody rehabilitacji

Mózgowe porażenie dziecięce jest nieuleczalne, jednakże występuje w różnych stadiach zaawansowania. Podejmowane czynności mają na celu łagodzenie charakterystycznych dolegliwości. Poza problemami intelektualnymi, upośledzeniem słuchu, wzroku, mowy, MPD towarzyszą problemy ruchowe. Tym samym, niezbędne jest prowadzenie nieustannej rehabilitacji.

Uznaniem , jak i popularnością cieszą się metody, takie jak Vojty czy Bobatha. Należy jednak nadmienić, iż to specjalista wskazuje odpowiednią rehabilitację poprzez indywidualną ocenę stanu dziecka. Niektóre z nich określa się jako wiodące, inne jako wspomagające. Tym samym mogą być wdrażane jednocześnie.

zadzwoń teraz

Mózgowe porażenie dziecięce kinezyterapia jako metoda usprawniania ruchowego

Kinezyterapia jest bardzo ważną częścią procesu mającego na celu usprawnienie ruchowe. Stanowi nieodzowny (często najważniejszy) element obok fizjoterapii i rehabilitacji.

Dobrane ćwiczenia mają za zadanie wspomóc prowadzone leczenie przy chorobach neurologicznych, czy problemach ortopedycznych. Zakłada ona wykorzystanie indywidualnie  dobranych ćwiczeń pod względem rodzajowym, a także co do częstotliwości i intensywności. Należy uwzględnić zakres zmian do których doszło, to jest zarówno stan ogólny, jak i miejscowy pacjenta.

W kinezyterapii wykształcił się podział na:

  • kinezyterapię miejscową (ukierunkowaną na konkretne części ciała, w których doszło dysfunkcji)
  • kinezyterapię ogólną (oddziałującą na cały organizm)
  • dział metod terapeutycznych (specjalne metody terapeutyczne – rehabilitacyjne)

Mózgowe porażenie dziecięce kinezyterapia – profesjonalna pomoc

Mózgowe porażenie dziecięce wymaga od rodziców nieustannej pracochłonnej i czasochłonnej rehabilitacji i leczenia.

Jeżeli podejrzewasz, że do uszkodzenia mózgu u Twojego dziecka doszło na skutek błędu, za który odpowiada lekarz ­­­­– zadzwoń do nas.

Bezpłatnie przeanalizujemy pełną dokumentację z okresu prowadzenia ciąży, przebiegu porodu, a także następczego leczenia. Ocenimy, czy faktycznie w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie okołoporodowym i jakie są szanse na uzyskanie rekompensaty.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!