Blog
Porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce abc rehabilitacji dzieciMózgowe porażenie dziecięce abc rehabilitacji dzieci

Mózgowe porażenie dziecięce to grupa chorób, która jest związana z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Do zmian o podłożu neurologicznym dochodzi podczas ciąży, w trakcie porodu lub po porodzie. Mózgowe porażenie dziecięce może wystąpić przez niewłaściwie przeprowadzony poród, ale także wobec czynników ryzyka. Wśród nich należy wymienić infekcje u matki, poronienia, choroby przewlekłe, czy też hospitalizacja w okresie ciąży. Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się czy mózgowe porażenie dziecięce powstało na skutek błędu medycznego.

bezpłatna konsulja prawna

Mózgowe porażenie dziecięce abc rehabilitacji dzieci – uszkodzenia

Mózgowe porażenie dziecięce ma wiele odmian, jednocześnie występuje w różnym stopniu ciężkości. Może wiązać się z zaburzeniami intelektualnymi, upośledzeniem słuchu, wzroku, mowy, a także problemami ruchowymi. Uszkodzeń może pojawić się niestety wiele, a możliwość uzyskania poprawy wiążę się w główne mierze z nieustanną rehabilitacją.

Mózgowe porażenie dziecięce najczęściej występuje wraz z problemami związanymi z chodzeniem i prawidłową postawą. Wśród objawów można spotkać się z opadaniem stopy (brak możliwości uniesienia przodostopia), a także z chodem na palcach. Wskazuje się także na ograniczone możliwości antygrawitacyjne i różnego rodzaju problemy związane z napięciem mięśniowym. Przyczyna leży po stronie tak wczesnej dysfunkcji, jak i stadium rozwoju dróg korowo-rdzeniowych.

zadzwoń teraz

Mózgowe porażenie dziecięce abc rehabilitacji dzieci

Uznaniem i popularnością cieszą się metody, takie jak Vojty czy Bobatha, a także terapia na bieżni. Doborem właściwej powinien jednak zająć się specjalista, który dopasuje formę adekwatną do zaburzeń rozwojowych. Niektóre z nich uważa się za bardziej lub mniej skuteczne, albo po prostu sprawdzone. Nieustanny postęp medycyny doprowadził do coraz to nowszych badań służących niesieniu pomocy dzieciom dotkniętym MPD. Innowacyjne sposoby rehabilitacji bywają jednak bardzo kosztowne, co często stanowi kolejną barierę. Jako jedną z takich warto wskazać metodę skafandra kosmicznego.

Niektóre metody stosuje się jednocześnie, jedne jako wiodące, drugie jako wspomagające. Na przykład metody według Finnie używa się jako metody pomocniczej do metody Bobatha. Poprzez czynności dnia codziennego ma ona za zadanie nieustannie dopełniać potrzebę zapewnienia właściwych wzorców ruchowych. Odpowiednie nadzorowanie pozycji, ruchów, ich kolejności, stosowanie prawidłowych chwytów, to czynności składające się na metodę Finnie.

W nadwrażliwości i niedowrażliwości w zakresie bodźców na reakcje ruchowe stosuje się metodę Ayresa, której także nie wdraża się samodzielnie, ale jako uzupełnienie podstawowego działania. To samo można powiedzieć o  metodzie Domana.

Metoda Temple’a Faya skupia się na nauce ruchu pełzania. Ma ona za zadanie wzmocnić stabilizacje głowy, tułowia i rąk z jednoczesną nauką ich koordynacji.

Za twórcę kolejnej formy łagodzenia skutków MPD, wskazuję się  H. Kabata. Polega ona na rozciąganiu i stwarzaniu oporu dla ruchów dziecka. Wszelkie podejmowane czynności są uzależnione od indywidualnych możliwości osoby rehabilitowanej. Pełna kontrola i analiza ma doprowadzić do pobudzenia mięśni w taki sposób, aby ruchy stawały się zbliżone do naturalnych.

Kolejną z metod jest autorstwa A. Petö i M. Hari, która jest kierowana do dzieci powyżej trzeciego roku życia. Przy jej zastosowaniu niezbędne jest kontakt z dzieckiem. Ma ona przygotować dziecko do samodzielności i możliwości uczęszczania do szkoły. Część rehabilitacji odbywa się w domu, a przez kolejne lata w przystosowanym ośrodku. Oczekiwanym rezultatem jest wykonywanie przez dziecko podstawowych czynności bez pomocy osoby trzeciej.

Mózgowe porażenie dziecięce abc rehabilitacji dzieci – profesjonalna pomoc

Łagodzenie skutków MPD jest pracochłonnym procesem, który wymaga czasu, ale także pieniędzy. Jeżeli podejrzewasz, że MPD Twojego dziecka powstało w wyniku błędu, który leży po stronie placówki medycznej, zadzwoń. Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentacje z okresu prowadzenia ciąży, przebiegu porodu, a także następczego leczenia dziecka. Ocenimy szanse na dochodzenie roszczeń z tytułu doznanych szkód i wyrządzonej krzywdy. Nie czekaj, z pomocą naszych prawników możemy pomóc Ci w kolejnej walce o lepsze jutro.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!