Blog
Porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce, a czas trwania ciąży

Mózgowe porażenie dziecięce, a czas trwania ciąży

Mózgowe porażenie dziecięce, a czas trwania ciąży

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół niepostępujących deficytów ruchowych o wczesnym początku. Przyjmuje się, że mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową, a zespołem objawów, powstałych na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. W literaturze fachowej współistnieje wiele różnych określeń mózgowego porażenia dziecięcego. Dotychczas, ze względu na różnorodność i stopień nasilenia objawów choroby, nie opracowano jednolitej definicji mózgowego porażenia dziecięcego.

bezpłatna porada

Mózgowe porażenie dziecięce, a czas trwania ciąży – okołoporodowe czynniki ryzyka

Na uwagę zasługuje jednak definicja, której autorem jest polski neurolog dziecięcy, Zbigniew Łosiowski. Zdaniem autora mózgowe porażenie dziecięce polega na zaburzeniu czynności ruchowych i postawy, które są następstwem uszkodzenia mózgu w czasie ciąży (20%), w czasie okołoporodowym (60%) lub w pierwszych latach życia (20%).

John W. Little, który w XIX wieku rozpoczął badania nad mózgowym porażeniem dziecięcym upatrywał jego przyczyn w nieprawidłowościach okresu okołoporodowego. Do podstawowych czynników mających wpływ na wystąpienie mózgowego porażenia dziecięcego autor zaliczał między innymi:

  • nieprawidłowości występujące podczas porodu
  • przedłużający się lub przedwczesny poród
  • zamartwicę noworodkowa
  • małą masę urodzeniowa dziecka

zadzwoń teraz

Jaki jest wpływ wcześniactwa na ryzyko wystąpienia MPD?

Wiele późniejszych badań potwierdziło wpływ wcześniactwa na ryzyko wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego. Na przykład w badaniu przeprowadzonym w Szwecji w latach 1999-2002 zaobserwowano, że zależna od wieku ciążowego chorobowość wynosiła 55,6/1000 dla dzieci urodzonych przed 28 tygodniem ciąży, 43,7/1000 dla urodzonych między 28 a 31 tygodniem ciąży, 6,1/1000 dla urodzonych pomiędzy 32 a 36 tygodniem ciąży i 1,43/1000 dla urodzonych powyżej 36 tygodnia ciąży.

Z kolei badania przeprowadzone w Norwegii wykazały, że najmniejsze ryzyko porażenia mózgowego dotyczyło noworodków urodzonych w 40 tygodniu ciąży. Ryzyko to było większe zarówno w przypadku porodów wcześniejszych, jak i późniejszych. Stwierdzono, że największe ryzyko wystąpienia porażenia mózgowego jest przezd 37 i po 42 tygodniu ciąży lub później. Według niektórych statystyk nawet połowa dzieci, u których stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce, została urodzona przed wyznaczonym terminem.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli podejrzewasz, że w czasie Twojego porodu doszło do błędu w sztuce medycznej lub zaniedbań ze strony personelu medycznego, na skutek których Twoje dziecko ma Mózgowe Porażenie Dziecięce powinnaś zgłosić się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych.

Możemy pomóc uzyskać Ci pieniądze na leczenie i rehabilitację Twojego dziecka. Nasi prawnicy skutecznie pomagają niepełnosprawnym dzieciom od 20 lat wygrywając dla nich i ich rodzin wysokie odszkodowania za błąd medyczny przy porodzie.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment