Blog
Porażenie mózgowe

Metoda Domana Metoda Domana – na czym polega?

Glenn Doman stworzył ją na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku i widział w niej „zabawę w czytanie”. Dlatego, aby była przyjemna i przede wszystkim skuteczna, należy odpowiednio wcześnie zadbać o stworzenia radosnej i przyjaznej atmosfery.

Sama metoda składa się zaś z pięciu, głównych etapów:

  • nauki pojedynczych wyrazów – słowa należy wypisać na białych karteczkach, o wymiarach 10 na 60 centymetrów. Czcionka powinna być czerwona, gdyż taki kolor najlepiej przyciąga uwagę. Na początku należy używać słów znanych i dobrze się kojarzących maluchowi, chociażby: mama, tata czy ich imiona. Później rozszerza się zbiór o rzeczowniki, czasowniki, a na końcu przymiotniki
  • nauki wyrażeń dwuczłonowych – tutaj pojedyncze słowa splatają się w pary, łącząc ze sobą dwie karteczki, np.  „duży dom”
  • nauki prostych zdań – następuje zmniejszenie czcionki i łączenie ze sobą znanych słów, np. „dom jest duży”
  • etapu rozbudowanych zdań – zaczyna się wprowadzać zaimki, znów zmniejsza się litery, a przede wszystkim kolor czerwony zostaje zastąpiony czarnym
  • czytania książeczek – najlepiej, aby została stworzona domowych sposobem, a jej treść ściśle dotyczyła samego dziecka. Na górze strony powinno znajdować się zdanie, a na dole ilustracja obrazująca całą sytuację

bezpłatna konsultacja prawna

Metoda Domana – kluczowy jest czas

Jednym z najważniejszych wniosków metody Domana jest stwierdzenie, że im wcześniej zostanie wprowadzony ten system nauczania, tym szybciej będzie można zauważyć jego efektywność.

Eksperci szacują bowiem, że malec jest najbardziej chłonny właśnie we wczesnym okresie życia, zwłaszcza do ukończenia 6 roku życia.

Metoda Domana – w jakich sytuacjach jest stosowana?

Jej głównym założeniem jest pomoc dotkniętym mózgowym porażeniem dziecięcym.

Można z niej jednak korzystać zarówno w przypadku maluchów z zaburzeniami neurologicznymi, jak i tych, u których rodzice chcą osiągnąć wyższy poziom rozwoju intelektualnego.

zadzwoń teraz

Metoda Domana – wskazówki dla rodziców

Twórca tej metody opracował także szereg instrukcji, do których powinni się stosować rodzice, jeśli chcą, aby proces przebiegał bez zakłóceń:

  • każdym zajęciom powinny towarzyszyć radość i zaangażowanie
  • zajęcia powinny się odbywać tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy są wypoczęci
  • należy je rozpoczynać jak najwcześniej
  • trzeba ją traktować nie jako obowiązek, lecz jako zabawę

Wystąpienie mózgowego porażenia dziecięcego jest dramatem całej rodziny. Trudny do opisania ból jeszcze wzrasta, gdy okazuje się, że do uszkodzenia mogło dojść z powodu niewłaściwie przeprowadzonego porodu.

Nie pozwól, aby Twoje roszczenie uległo przedawnieniu. Niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych, a my wywalczymy dla Twojego maleństwa odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnią rentę.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!