Blog
Porażenie mózgowe

Kwasica i zasadowica u noworodka - ostre zaburzenia równowagi

Kwasica i zasadowica u noworodka – ostre zaburzenia równowagi

Kwasica i zasadowica u noworodka – ostre zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

Kwasica i zasadowica mogą być niebezpieczne dla noworodka. Równowaga kwasowo-zasadowa jest to stan, w którym zachowany jest swoisty stosunek kationów i anionów w płynach ustrojowych, warunkujący odpowiednie pH i prawidłowy przebieg procesów życiowych.

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica i zasadowica) można podzielić na zaburzenia oddechowe, zaburzenia metaboliczne (nieoddechowe) i zaburzenia mieszane.

Do podstawowych zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej organizmu zaliczamy:

  • kwasicę oddechową
  • kwasicę metaboliczną
  • zasadowicę oddechową
  • zasadowicę metaboliczną.

Kwasica może być wyrównana, jeśli pH jest w normie i niewyrównana, jeśli pH jest poniżej normy. Również zasadowica może być wyrównana wówczas, gdy pH jest w normie i niewyrównana, jeśli pH jest powyżej normy.

bezpłatna konsultacja

Kwasica i zasadowica – zaburzenia oddechowe

  • Kwasica oddechowa

Kwasica oddechowa charakteryzuje się obniższonym pH i podwyższonym  pCO2. Kwasica oddechowa rozwija się na skutek upośledzonego wydalania dwutlenku węgla przez płuca. W przypadku kwasicy oddechowej wykonuje się badania laboratoryjne takie jak gazometria, panel elektrolitów osocza, stężenie mocznika, kreatyniny i glukozy.

Kwasicę oddechową możemy podzielić na ostrą i przewlekłą. W ostrej kwasicy oddechowej dochodzi do gwałtowego zatrzymywania dwutlenku węgla w organiźmie, natomiast kwasica oddechowa przewlekła rozwija się wolniej i staje się zauważalna po 2-5 dniach.

Zarówno w przypadku ostrej, jak i przewlekłej kwasicy oddechowej stosuje się leczenie przyczynowe.

  • Zasadowica oddechowa

Zasadowica oddechowa charakteryzuje się podwyżonym pH i obniżonym  pCO2.. Zasadowice oddechowe rozwijają się na skutek nadmiernej eliminacji dwutlenku węgla przez płuca. Do objawów należą spłycenie i zwolnienie oddechów własnych noworodka. Mogą wystąpić bezdechy. Z badań laboratoryjnych wykonywane są: gazometria, panel elektrolitów osocza, stęzenie mocznika i kreatyniny, morfologia i posiew krwi.

U noworodków wydolnych oddechowo stosuje się leczenie przyczynowe, natomiast u dzieci wentylowanych – korekcję parametrów wentylacji.

zadzwoń teraz

Zaburzenia metaboliczne

  • Kwasica metaboliczna

Kwasica metaboliczna charakteryzuje się obniżonym pH, prawidłowym pCO2 i obniżonym stężeniem HCO3. Do przyczyn występowania tego rodzaju zaburzeń należą: zakażenie, zamartwica, hipotermia, krwawienie dokomorowe, przetrwały przewód tętniczy, wstrząs, niewydolność nerek, żywienie pozajelitowe oraz niedostateczna podaż kalorii. Objawami choroby są: zaburzenia świadomości, przyspieszony oddech, zaburzenia elektrolitowe (najczęściej hiperglikemia)  zaburzenia rytmu serca, W przypadku kwasicy metabolicznej stosuje się leczenie przyczynowe. Wyrównanie kwasicy metabolicznej polega na podaniu wodorowęglanu sodu i trometamolu.

  • Zasadowica metaboliczna

Do przyczyn zasadowicy metabolicznej zalicza się nadmierna utratę jonów wodorowych (np. na skutek wymiotów), nadmierna podaż zasad oraz hipokaliemia. W celu rozpoznania wykonuje się badanie gazometryczne krwi, gdzie stwierdza się wzrost pH powyżej 7,45, zwiększone stężenie jonów HCO3 oraz wzrost dwutlenku węgla. Leczenie polega na wyrówmaniu zaburzeń elektrolitowych, poprzez podawanie chlorku potasu.

Kwasica i zasadowica – czy przyczyną może być błąd przy porodzie?

Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w bardzo złym stanie oraz z niską punktacją w skali Apgar to mogło dojść do błędu medycznego przy porodzie.

Czy lekarze wyjaśnili Ci terminologię medyczną? Czy lekarze odpowiedzieli na pytanie: co jest przyczyną złego stanu zdrowia dziecka?

Jeżeli personel medyczny unika odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Rzetelnie przeanalizujemy Twoją dokumentację medyczną, aby wskazać winnych tragedii, która Cię spotkała.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nowonarodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!