Blog
Porażenie mózgowe

Krwawienia śródczaszkowe u noworodka

Krwawienia śródczaszkowe u noworodka

Krwawienia śródczaszkowe u noworodka

Krwawienia około i dokomorowe są typowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego u 20-50% noworodków urodzonych przed 35 tygodniem ciąży.

W powstawaniu krwawień śródczaszkowych u wcześniaków ważną rolę odgrywają czynniki okołoporodowe, a blisko 10% krwawień wywołanych jest czynnikami pourodzeniowymi.

Krwawienia podpajęczynówkowe u noworodków urodzonych przedwcześnie spowodowane są uszkodzeniem włośniczek i małych żył w przebiegu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej. Krwawienia stwierdza się najczęściej w obszarze tętnicy środkowej.

Wyróżnia się 4 stopnie nasilenia krwawienia wg Papille’a

 • – krwawienie podwyściółkowe
 • II° – krwawienie dokomorowe, ale bez poszerzania światła komór
 • III° – krwawienie dokomorowe z poszerzeniem światła komór
 • IV° – krwawienie do parenchymy mózgowej otaczającej komory.

Stopień IV krwawienia wg Papille’a określa się obecnie jako zawał krwotoczny przykomorowy. Wylewy III i IV° występują najczęściej u noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała (<1000 g).

bezpłatny porada

Objawy krwawienia śródczaszkowego u noworodka

W 50% przypadków nie występują, u pozostałych noworodków obserwuje się:

 • drgawki
 • obniżone napięcie mięśniowe
 • zmniejszenie kąta podeszwowego

Zespół objawów mniej nasilonych

Na mniej nasilony zespół objawów klinicznych trwający zwykle od kilku godzin do kilku dni składają się:

 • zaburzenia świadomości nasilone mniej niż w zespole katastroficznym
 • hipotonia
 • nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych
 • zaburzenia oddychania, występujące rzadziej niż w zespole katastroficznym

Drgawki

U 43% noworodków urodzonych przedwcześnie, u których wystąpiły drgawki, ich przyczyną są krwawienia około i dokomorowe.

U noworodków urodzonych przed 30 tygodniem ciąży krwawienia są przyczyną drgawek w 2-5 dobie życia, podczas gdy u wcześniaków urodzonych pomiędzy 30 a 36 tygodniem drgawki pojawiają się zwykle w 10 -11 dobie życia.

Zmniejszenie kąta podeszwowego

Mało znanym objawem wczesnej fazy krwawienia dokomorowego u wcześniaków jest zmniejszenie kąta podeszwowego (np. do 100° przy normie 150-170°) podczas podciągania kończyny w pozycji supinacyjnej, pomimo obniżonego napięcia mięśniowego w kończynach dolnych.

Różnicowanie

Objawy krwawienia około lub dokomorowego wymagają różnicowania z:

 • sepsą noworodkową
 • bezdechami wcześniaków
 • hipoglikemią
 • hipokalcemią
 • hipomagnezemią

Rozpoznanie krwawienia śródczaszkowe u noworodka

Podstawą rozpoznawania krwawień około lub dokomorowych są badania neuroobrazowe, przede wszystkim ultrasonografia przezciemiączkowa – coraz bardziej dostępna na oddziałach noworodkowych.

bezpłatna analiza

Leczenie krwawienia śródczaszkowe u noworodka

Postępowanie polega przede wszystkim na:

 • ostrożnej pielęgnacji
 • leczeniu napadów drgawkowych
 • wyrównywaniu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej
 • leczeniu ewentualnych zaburzeń krzepnięcia
 • leczeniu niedokrwistości pokrwotocznej.

Do najczęstszych powikłań ciężkich krwawień dokomorowych należy wodogłowie pokrwotoczne.

Wodogłowie pokrwotoczne

Wodogłowie pokrwotoczne jest najczęstszym powikłaniem ciężkich krwawień dokomorowych. W leczeniu stosuje się:

 • nakłucia odbarczające
 • drenaż zewnętrzny
 • implantację zbiornika Rickhama i układu zastawkowego
 • ostatnio wdrożono metodę DRIFT, polegającą na zastosowaniu leczenia fibrynolitycznego w połączeniu z drenażem i irygacją sztucznym płynem mózgowo-rdzeniowym

Mózgowe porażenie dziecięce

U 27-50% dzieci z krwawieniem dokomorowym III° i krwawieniem okołokomorowym stwierdza się mózgowe porażenie dziecięce, najczęściej w postaci niedowładu spastycznego czterokończynowego. Dzieci te są w grupie ryzyka rozwoju napadów padaczkowych i uszkodzeniami widzenia i słuchu. Występowanie drgawek u noworodków urodzonych przedwcześnie pogarsza rokowanie.

Około 95% dzieci z krwawieniem dokomorowym I° rozwija się prawidłowo.

Więcej o mózgowym porażeniu dziecięcym

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie skutkującego uszkodzeniami mózgu  Twoje dziecko niezwłocznie skontaktuj się z Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie:

Czy przyczyną  Mózgowego Porażenia Dziecięcego Twojego nowonarodzonego dziecka był błąd medyczny przy porodzie?

Jeśli doszło do błędu medycznego przy porodzie Twojemu dziecku należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.

zadzwoń teraz

Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi, a w szczególności skutkującymi mpd oraz trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nowonarodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment