Blog
Porażenie mózgowe

Hipotermia lecznicza u noworodkaHipotermia lecznicza u noworodka

Do niedotlenienie u noworodka dochodzi w wyniku hipoksemii, czyli zmniejszenia prężności tlenu we krwi lub ischemii, czyli upośledzonego dopływu krwi do tkanki mózgowej. U noworodków urodzonych po ukończeniu 35 tygodnia ciąży niedotlenienie mózgu prowadzi do rozwoju zespołu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej.

Zmiany niedotlenieniowo-niedokrwienne w okresie okołoporodowym prowadzą w konsekwencji do encefalopatii noworodka i są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za występowanie mózgowego porażenia dziecięcego i deficytów neurorozwojowych.

Częstość występowania encefalopatii niedokrwiennonieotlenieniowej szacuje się na ok. 2-6 / 1000 żywo urodzonych. 15-20% noworodków umiera a u 25 % stwierdzane są trwałe uszkodzenia neurologiczne.

bezpłatna porada prawna

Encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną czynniki ryzyka

Do czynników ryzyka, powodujących wystąpienie zaburzeń natlenienia lub niedokrwienia organizmu dziecka, zaliczamy:

 • dużą masę urodzeniową
 • przedłużający się poród
 • poród zabiegowy
 • anemię płodu
 • zakażenie wewnątrzmaciczne
 • ciążę przenoszoną
 • choroby matki (nadciśnienie, cukrzyca, uzależnienie lekowe, choroby układu oddechowego)
 • patologię łożyska (niedorozwój, zwłóknienie, odklejenie)
 • patologię pępowiny (pęknięcie, ucisk, węzeł prawdziwy)

Hipotermia lecznicza u noworodka

Standardowym leczeniem encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u niemowląt jest hipotermia terapeutyczna. Hipotermia terapeutyczna może przynieść wielkie korzyści dzieciom dotkniętym nietlenieniem okołoporodowym. Istnieją jednak pewne kryteria, które muszą być spełnione:

 • hipotermię leczniczą należy stosować w ciągu sześciu godzin od urodzenia
 • hipotermia terapeutyczna nie jest odpowiedni dla wcześniaków
 • hipotermia lecznicza odnosi największe sukcesy w dużych szpitalach, które są w pełni przygotowane na nagłe wypadki

Z powodu tych ograniczeń naukowcy zawsze poszukują nowych terapii, które można by wykorzystywać w leczeniu dzieci, które doznały niedotlenienie przy porodzie. Naukowcy od dawna rozważają również korzyści z leczenia komórkami macierzystymi w przypadku wystąpienia encefalopatii okołoporodowej.

Hipotermia lecznicza u noworodka na osi czasu

W ostatnim dwudziestoleciu dokonał się znaczący postęp w zakresie badań nad
encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną. Opisano wiele nowych mechanizmów niedotlenienia występujących na poziomie molekularnym. Pomimo tych osiągnięć, możliwość skutecznego leczenia noworodków z niedotlenieniem okołoporodowym są nadal ograniczone. Jedyną skuteczną terapią mogącą faktycznie poprawić wyniki neurologiczne u noworodków, które doświadczyły niedotlenienia przy porodzie jest umiarkowana hipotermia lecznicza.

Na przestrzeni wieków w resuscytacji noworodków urodzonych z cechami niedotlenienia okołoporodowego stosowano różnorodne metody.

W czasach braku jasnych rekomendacji jedną z nich, powszechnie wykorzystywaną w różnych regionach świata było polewanie lub nawet zanurzanie całego noworodka w zimnej wodzie. Postępowanie takie przynosiło jednak krótkotrwały efekt bodźca termicznego i bólowego, który miał stymulować ośrodek oddechowy.

W erze powstawania oddziałów intensywnej terapii noworodka, pojawiły się możliwości kontynuacji leczenia dzieci urodzonych z objawami niedotlenienia okołoporodowego. Kolejne wdrażane metody takie jak: hiperwentylacja, diureza osmotyczne, steroidoterapia w szerzej zakrojonych badaniach okazywały się jednak nieefektywne lub nawet szkodliwe.

Korzystne efekty hipotermii wykazane pod koniec dwudziestego stulecia w badaniach nad biochemicznymi efektami niedotlenienia OUN były podstawą do wdrażania hipotermii u noworodków urodzonych z objawami niedotlenienia okołoporodowego.

Badania kliniczne nad hipotermią u noworodków jednznacznie wskazują,  iż można uzyskać korzystny efekt hipotermii wdrożonej w fazie latentnej tzn. w pierwszych 6 godzinach po niedotlenieniu.

zadzwoń teraz

Hipotermia lecznicza u noworodka podsumowanie

Podsumowując po pierwsze można stwierdzić, że hipotermia lecznicza może pomóc w leczeniu noworodków z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną.

Po drugie w najnowszych rekomendacjach potwierdzono, iż hipotermia staje się standardową metodą leczenia noworodków. Z satysfakcją trzeba też podkreślić, iż jest to metoda obecnie powszechnie dostępna w Polsce.

Niedotlenienie noworodka w czasie porodu – zadbaj o przyszłość swojej rodziny

Na pewno niejednokrotnie zastanawialiście się nad tym, kto zaopiekuje się Waszym niepełnosprawnym dzieckiem, kiedy już zabraknie przy nim rodziców. Czy ktoś z rodziny weźmie na swoje barki tak dużą odpowiedzialność?

Opieka nad osobą niepełnosprawną to ciągłe wyrzeczenia oraz ogromne koszty leczenia, czy rehabilitacji. Już dzisiaj zabezpiecz przyszłość swojego dziecka i uzyskaj najwyższą rekompensatę za błąd medyczny przy porodzie.

Twoje dziecko może otrzymać aż 1 500 000 zł zadośćuczynienia oraz kilkanaście tysięcy złotych renty miesięcznie. Zadzwoń do Krajowego rejestru Osób Poszkodowanych, aby pociągnąć lekarza do odpowiedzialności za błąd medyczny przy porodzie.

Nasi prawnicy z 20 letnim doświadczeniem specjalizują się w prowadzeniu spraw błędów medycznych przy porodzie porodu.

Urazem okołoporodowym” jest każdy rodzaj szkody dla dziecka, która ma miejsce tuż przed, w trakcie lub po urodzeniu. Obejmuje to takie zagadnienia, jak encefalopatia niedotlenienia-niedokrwienna, niedotlenienie, zamartwica, infekcje oraz urazy mechaniczne u noworodka.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!