Blog
Porażenie mózgowe

Dziecięce porażenie mózgowe przyczyny i objawyDziecięce porażenie mózgowe przyczyny i objawy

Dziecięce porażenie mózgowe (zwane też w skrócie MPD) może występować w różnej postaci. Wspólną cechą jest natomiast uszkodzenie mózgu w jego wczesnym stadium rozwoju. Tym samym dochodzi do niepostępujących, jednakże trwałych zaburzeń centralnego układu nerwowego.

Do zmian w tkance mózgowej dochodzi w czasie jego rozwoju (najczęściej jeszcze przed porodem), niekiedy jednak  także w czasie porodu lub zaraz po narodzinach. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się czy porażenie mózgowe Twojego dziecka powstało na skutek błędu okołoporodowego.

bezpłatna konsultacja prawna

Dziecięce porażenie mózgowe przyczyny i objawy

Jest wiele różnych czynników, które mogą się przyczynić do uszkodzenia tkanki mózgowej. Wśród nich należy wymienić na przykład niedotlenienie okołoporodowe, niedokrwienie, urazy oraz wady wrodzone. Wskazuje się także inne aspekty, które sprzyjają uszkodzeniu układu nerwowego. Są to między innymi sytuacje takie jak:

  • zagrożenie poronieniem w czasie ciąży
  • zatrucie ciążowe
  • infekcje (w szczególności – różyczka, toksoplazmowa, cytomegalia)
  • stosowanie niektórych leków w okresie ciąży
  • spożywanie alkoholu, czy też palenie papierosów przez ciężarną
  • wcześniactwo
  • zapalenie opon mózgowych we wczesnym stadium rozwoju dziecka

Należy podkreślić, iż przedłużający się poród lub użycie niektórych chwytów, zwiększa ryzyko niedotlenia czy też niedokrwienia mózgu dziecka. Tym samym może okazać się, iż to placówka medyczna przyczyniła się do zaburzeń układu nerwowego.

Niestety zdarza się, iż wskazanie przyczyny, która doprowadziła do porażenia mózgowego, okazuje się niemożliwe do określenia.

zadzwoń teraz

Dziecięce porażenie mózgowe przyczyny i objawy

Do najbardziej charakterystycznych objawów MPD zalicza się zaburzenia wzroku, słuchu i ruchu. Kontrole lekarskie, badania, a także baczna obserwacja pozwala na wykrycie zaburzeń w bardzo wczesnym stadium.

Dla rodziców pierwszym sygnałem powinny być problemy z utrzymaniem główki oraz kontrolą tułowia. Ważne jest, aby przyglądać się, czy dziecko rozwija się adekwatnie do wieku. Niemożność przyjęcia pozycji siedzącej, a z czasem poruszania się, może świadczyć o MPD. Nierzadko uwidaczniają się także wtórne zniekształcenia stawów. Specjalista dostrzeże nieprawidłowe napięcie mięśni, nienaturalne pozycje przyjmowane przez dziecko, niewłaściwe odruchy, czy też swego rodzaju asymetrię.

Niestety, towarzyszącymi objawami są także pojawiające się wraz z wiekiem problemy intelektualne, zaburzenia napadowe, a także niewątpliwie dolegliwości bólowe.

Dziecięce porażenie mózgowe przyczyny i objawy – pomoc prawników

Dziecięce porażenie mózgowe może powstać z różnych przyczyn. Niekiedy jest konsekwencją podejmowanych decyzji przez personel medyczny. W takich przypadkach należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu Twojego dziecka.

Zadzwoń do nas, aby podzielić się swoją historią. Bezpłatnie ocenimy szanse na dochodzenie roszczeń z tytułu doznanych szkód i wyrządzonej krzywdy. Z pomocą profesjonalnego pełnomocnika masz szanse na uzyskanie pieniędzy potrzebnych na rehabilitację i leczenie Twojego dziecka.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!