Blog
Porażenie mózgowe

Cięcie cesarskie – co należy wiedzieć

Cięcie cesarskie – co należy wiedzieć

Cięcie cesarskie – co należy wiedzieć

Cięcie cesarskie (CC) jest operacją położniczą, której celem jest ukończenie ciąży w sytuacji, gdy dalsze oczekiwanie na poród prowadzi do zagrożenia zdrowia lub życia matki lub płodu.

Główne wskazania do wykonania zabiegu można podzielić na następujące trzy grupy:

  • wskazania prewencyjne bez objawów zagrożenia płodu
  • wskazania prewencyjne z objawami rozpoczynającego się zagrożenia płodu
  • wskazania życiowe do bezzwłocznego wykonania cięcia

Istotny jest również czas jaki upłynie od momentu decyzji o konieczności przeprowadzenia cesarki do jej wykonania.

W Polsce nie ma obowiązujących kryteriów odnośnie czasu, jaki powinien upłynąć między kwalifikacją do operacji a wydobyciem dziecka. Za literaturą zagraniczną przyjmuje się, że nie powinien przekraczać 75 minut dla cięcia naglącego i 30 minut przy cięciu natychmiastowym.

bezpłatna konsultacja

Cięcie cesarskie- czy jest możliwe na życzenie pacjentki?

Cięcie cesarskie jako procedura medyczna wiąże się z większym niż w przypadku porodu naturalnego ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań u matki w postaci zgonu lub okołoporodowego wycięcia macicy. Dlatego lekarz, który ulega presji pacjentki i wykonuje cięcie cesarskie bez wyraźnych wskazań medycznych, podlega odpowiedzialności karnej z artykułu 160 k.k. za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

zadzwoń teraz

Cięcie cesarskie- czego możemy dowiedzieć się z protokołu operacyjnego

W protokole operacyjnym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji do operacji i jej przebiegu. Z punktu widzenia ubiegania się o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego najważniejsze są: rozpoznanie przedoperacyjne wraz ze wskazaniami do cc, data zabiegu (w tym godzina rozpoczęcia i zakończenia), dokładny opis operacji oraz rozpoznanie pooperacyjne z zaleceniami.

Opóźnienie wykonania cesarskiego cięcia, a Mózgowe Porażenie Dziecięce

Jeżeli zbyt długo zwlekano z cesarskim cięciem i doszło do poważnego uszczerbku na zdrowiu u Twojego dziecka to masz pełne prawo do rekompensaty.

Opóźnienie wykonania cesarskiego cięcia może skutkować poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi, a nawet Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. W przypadku Mózgowego Porażenia Dziecięcego leczenie i rehabilitacja są niezwykle istotne, ale bardzo kosztowne i  nie każdy jest w stanie zapewnić swojemu dziecku odpowiednią terapię. Dlatego też warto ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za błąd przy porodzie, aby móc zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny.

Zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych, żeby nigdy więcej nie martwić się o pieniądze na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi, a w szczególności skutkującymi niedotlenieniem okooporodowym noworodka , a w konsekwencji trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nowonarodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!