Blog
Porażenie mózgowe

Chwyt KristelleraChwyt Kristellera – lekarz został skazany za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Chwyt Kristellera nie został zakazany, ale nie jest zalecany i cały czas wzbudza wiele kontrowersji. Jeżeli chwyt Kristellera zostanie przeprowadzony w nieumiejętny sposób lub zaistnieją ku temu przeciwwskazania to matka i dziecko zostają narażeni na liczne komplikacje, włącznie ze śmiercią.

bezpłatna konsultacja prawna

Kara za zastosowanie chwytu Kristellera

Lekarz, który podczas porodu zastosował chwyt Kristellera został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Gdy lekarz wypychał dziecko przy pomocy chwytu Kristellera, działająca na jego wyraźne polecenie pielęgniarka ciągnęła dziecko za główkę.

Sąd zasądził nawiązkę tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w kwocie 10 000 zł na rzecz matki poszkodowanego dziecka. Teraz rodzice dziecka mogą starać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę przed sądem cywilnym.

Chwyt Kristellera według zasad nowoczesnego położnictwa został uznany za niebezpieczny dla życia i zdrowia. Niestety, u poszkodowanego noworodka doszło do poważnych obrażeń. Noworodek doznał niedowładu kończyny górnej prawej w następstwie porażenia splotu barkowego typu Erba, doszło również do powstania rozległego zasinienia głowy oraz wybroczyn na twarzy.

zadzwoń teraz

Dystocja barkowa w czasie porodu – czy można było zapobiec tragedii na sali porodowej?

Biegli jednoznacznie stwierdzili, iż lekarz przeprowadził niepraktykowany już chwyt Kristellera, a także wykluczyli podłoże genetyczne stwierdzonych uszkodzeń ciała u noworodka. Biegli nie mieli wątpliwości, że uszkodzenia miały charakter okołoporodowy i typowy dla wystąpienia dystocji barkowej. Winny lekarz w trakcie procesu twierdził, że do dystocji barkowej nie doszło…

Biegli po stronie poszkodowanego dziecka

Biegli na podstawie opisu porodu jaki przedstawiła matka poszkodowanego dziecka uznali, że przeprowadzenie zabiegu Kristellera było błędem, ponieważ ten manewr jest uznawany przez nowoczesne położnictwo za niebezpieczny.

Aktualna wiedza medyczna opiera się obecnie na innych, ale równie skutecznych metodach, które nie wiążą się z ryzykiem dla zdrowia matki i dziecka. Skazany lekarz mógł zamiast chwytu Kristellera zastosować manewr McRobertsa, który jest obecnie zalecany w procedurze obowiązującej w przypadku wystąpienia dystocji barkowej.

Literatura medyczna przewiduje kilka możliwości postępowania w przypadku wystąpienia dystocji barkowej, ale nie przewiduje zastosowania chwytu Kristellera w takiej sytuacji. Ponadto, zeznania lekarza były niespójne – lekarz raz twierdził, że chwytu Kristellera nie wykonywał, a innym razem twierdził, że nawet jakby ten chwyt wykonał to w niektórych sytuacjach jest to dopuszczalne.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych uzyska dla Ciebie najwyższe odszkodowanie

Jeżeli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu lekarz popełnił błąd, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Przeprowadzimy Cię przez proces sądowy i uzyskamy najwyższą rekompensatę za doznaną krzywdę.

Zaufaj nam i pozwól, aby profesjonaliści zajęli się Twoim problemem. Mamy odpowiednią wiedzę i wieloletnie doświadczenie – możemy Ci pomóc. Wystarczy, że zadzwonisz na numer 722 080 080.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!