Blog
Porażenie mózgowe

Zdarzenia medyczne – dlaczego trzeba o nich rozmawiać Autor: PW/ rejestrbledowmedycznych.pl W polskich warunkach pracownicy medyczni niechętnie zgłaszają zdarzenia z obawy przed konsekwencjami – mówi nam dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ im Jana Grodka w Sanoku. Konieczne jest raczej zrozumienie i uznanie dla pracownika, który Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce – wysokość odszkodowania za błąd przy porodzie Mózgowe porażenie dziecięce to zespół przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu przed, po i w trakcie porodu. Objawy mpd mogą być widoczne już w okresie noworodkowym, choć ostateczna diagnoza stawiana jest zazwyczaj później. Mózgowe porażenie dziecięce – wysokość odszkodowania. Czytaj więcej

Kara za niewydanie oryginału dokumentacji Autor: Gazeta Lekarska/bladmedyczny.net 13 kwietnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej z wielkopolskich przychodni na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta nakładającą na tę placówkę karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Kara finansowa została nałożona w związku ze stosowaniem przez przychodnię praktyk naruszające zbiorowe prawa pacjentów w zakresie Czytaj więcej

Autor: PAP/ bladmedyczny.net Ustawa o prawach pacjenta Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zapewniającą prawo do leczenia bólu każdemu pacjentowi – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy regulują też m.in. kwestię dostępu do dokumentacji medycznej. Dotychczas ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uznawała dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień za Czytaj więcej

Dokumentacja medyczna – dlaczego jest tak bardzo ważna w trakcie procesu o błąd lekarski? Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest kluczowym materiałem dowodowym w czasie procesu cywilnego i karnego o błąd lekarski. Każdy pacjent ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną. Po złożeniu odpowiedniego wniosku pacjent otrzyma skopiowane, ponumerowane oraz potwierdzone za zgodność Czytaj więcej

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków (ENN) to inaczej niedotlenienie okołoporodowe. Skutkiem niedotlenienia jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Konsekwencjami encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej mogą być zaburzenia neurologiczne, trudności w nauce, MPD, padaczka lub nawet śmierć mózgu. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków można zdiagnozować na podstawie czynników ryzyka wystąpienia niedotlenienia. Należą do nich: nieprawidłowy zapis kardiotokograficzny – KTG obecność smółki Czytaj więcej

Porażenie mózgowe – metoda skafandra kosmicznego. Z czego składa się skafander kosmiczny? Porażenie mózgowe – metoda skafandra kosmicznego wykorzystuje działanie kombinezonu kosmicznego. Prototyp skafandra kosmicznego został opracowany w 1971r. przez Centrum Lotów Kosmicznych i Medycyny Kosmicznej w Rosji. Był przeznaczony do niwelowania negatywnych efektów przebywania w stanie nieważkości. Dla kogo dedykowana jest rehabilitacja metodą skafandra Czytaj więcej

  Autor: Rzeczpospolita/bladmedyczny.net Lekarz nie przedstawi wszystkich dostępnych terapii? Grozi mu odpowiedzialność karna. Za nieprzedstawienie choremu informacji o wszelkich dostępnych metodach terapii lekarz może otrzymać karę. Obowiązek informowania pacjenta dotyczy także tych terapii, które nie są objęte refundacją publicznego płatnika. Jak wynika z raportu „Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce”, przygotowanego w 2015 r. przez EY Czytaj więcej

Fibrotomia (metoda Ulzibata) – chirurgiczne leczenie przykurczy Co to jest fibrotomia? Fibrotomia (metoda Ulzibata) pozwala na chirurgiczne leczenie przykurczy. Fibrotomia polega na przecięciu wybranych włókien mięśniowych przy użyciu specjalnie do tego skonstruowanych narzędzi chirurgicznych (mikrofibrotomy). Fibrotomia prowadzi do zmniejszenia, a nawet zlikwidowania przykurczu i zniwelowania dolegliwości bólowych. Punktowe nacinanie skóry i włókien mięśniowych powoduje mniejszy uraz Czytaj więcej

Bradykardia a MPD wskutek niedotlenienia przy porodzie Bradykardia płodu oznacza, że akcja serca dziecka jest zbyt wolna. Serce nienarodzonego jeszcze dziecka bije znacznie szybciej niż u ludzi dorosłych. Prawidłowa liczba uderzeń na minutę wynosi 110-160. Spadek częstości uderzeń poniżeń wartości 110 w co najmniej 10-minutowym zapisie uznawany jest za bradykardię. Obniżenie wartości tętna do 100-110 Czytaj więcej

  Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych na podstawie wniosku i dołączonej dokumentacji medycznej orzeka, czy doszło do zdarzenie medycznego, co pozwala uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie w czasie o wiele krótszym niż w przypadku sprawy sądowej. Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zajmuje Czytaj więcej

  Związek przyczynowo-skutkowy Związek przyczynowo-skutkowy jest podstawową przesłanką, która umożliwia dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli pomiędzy przyczyną (czyli zaniechaniem ze strony lekarza lub działaniem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną), a skutkiem (czyli trwałym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta lub śmiercią) zachodzi odpowiednia relacja to istnieje możliwość ubiegania się o należne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Jednakże, najważniejsze jest Czytaj więcej

Czym jest spastyczność? Spastyczność (spastyka) charakteryzuje się nadmiernym napięciem mięśni spowodowanym przez nieprawidłową reakcję na impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego. W zależności od rodzaju schorzenia, jego przyczyny oraz czasu trwania spastyczność przybiera różne nasilenie. Spastyczność w przebiegu chorób neurologicznych Spastyczność jest objawem towarzyszącym wielu chorobom, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jej przyczyną Czytaj więcej

Hipoksja oznacza niedobór tlenu w tkankach, czyli tzw. niedotlenienie. W takiej sytuacji, najbardziej wrażliwym narządem jest mózg. Niedotlenienie mózgu jest najbardziej niebezpieczne dla noworodka. Może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń i zmian neurologicznych, w tym do Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Hipoksja może być spowodowana m.in.: ciążą przenoszoną, chorobami przewlekłymi u matki, przedwczesnym porodem, przedłużającym się porodem, schorzeniami Czytaj więcej

Przedawnienie błąd medyczny Przedawnienie bywa skomplikowane, a terminologia prawnicza zawiła i niezrozumiała. W tym artykule krótko podsumujemy wszystkie informacje dotyczące przedawnienia roszczeń. Przedawnienie roszczenia zostało ściśle określone przez Kodeks Cywilny. Wszystkie informacje zawiera art. 442 KC. Art. 442 § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, Czytaj więcej

Dziecięce porażenie mózgowe jako skutek błędu przy porodzie Dziecięce porażenie mózgowe nie zawsze oznacza wyrok i pozbawia możliwości normalnego funkcjonowania. Jest wiele osób, które mimo zdiagnozowanego w dzieciństwie mpd prowadzi samodzielne i szczęśliwe życie, tylko w niewielkim stopniu korzystając z pomocy rodziny i otoczenia. Ta samodzielność jest jednak okupiona bardzo ciężką pracą – rehabilitacją. Czym jest Czytaj więcej

Wzmożone napięcie mięśniowe Wzmożone napięcie mięśniowe (hipertonia) jest jednym (ale nie jedynym) z objawów Mózgowego Porażenia Dziecięcego. W znacznym stopniu ogranicza zakres ruchów dziecka i może doprowadzić do sztywności mięśni. Wzmożone napięcie mięśniowe jest nazywane „spastycznością”. Ruchy dziecka z wzmożonym napięciem mięśniowym są nieskoordynowane – dziecko nie wykazuje odruchu ssania, odgina się w nietypowy sposób, Czytaj więcej

  Błąd medyczny co warto wiedzieć. Czym jest błąd medyczny? Błąd medyczny to działanie personelu medycznego będące niezgodne z aktualną wiedzą z zakresu medycyny. Personel medyczny dopuszczając się rażącego zaniedbania, wykonując swoje obowiązki niedbale i bez należytej staranności naraża zdrowie i życie pacjentów. Następstwem błędu medycznego może być poważny uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub jego śmierć. Czytaj więcej

Błąd w sztuce lekarskiej przy porodzie Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się nad tym dlaczego właśnie Twoje dziecko choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce? Czy wiesz, że błąd w sztuce lekarskiej może powodować wiele powikłań neurologicznych i rozwojowych, włącznie z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym? Jeżeli masz powody, aby sądzić, że stan Twojego dziecka jest wynikiem niewłaściwej opieki medycznej zespołu Czytaj więcej

Mózgowe Porażenie Dziecięceczęsto jest konsekwencją błędów przy porodzie. Rodzice ciesząc się z narodzin dziecka, zazwyczaj nie przypuszczają, że w czasie porodu mogło dojść do nieprawidłowości… Fakt – poród był trudny i długi, ale szybko o tym zapomniałaś trzymając w ramionach swoje nowonarodzone dziecko. Każdego dnia cieszyłaś się macierzyństwem i otaczałaś troskliwą opieką swój najcenniejszy skarb. Czytaj więcej

1 5 6 7