Porażenie mózgowe

Błąd medyczny – opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest błędem medycznym błąd medyczny – opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest błędem medycznym. Kiedy z winy lekarza dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia matki i / lub dziecka podczas porodu  przysługują im odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta od lekarza prowadzącego poród i szpital, w którym poród się odbywał. Opóźnianie wykonania Czytaj dalej »

GBS – profilaktyka wystąpienia zakażeń paciorkowcami z grupy B u noworodków Główną przyczyną posocznicy (sepsy) u noworodków są bakterie. Szczególnie niebezpieczne w tym względzie są paciorkowce z grupy B, które dość powszechnie kolonizują drogi rodne u kobiet. W celu zapobiegania zakażeniom w trakcie porodu drogą pochwową, zaleca się wykonanie badań przesiewowych u ciężarnych między 35 Czytaj dalej »

Mózgowe porażenie dziecięce, a czas trwania ciąży Mózgowe porażenie dziecięce to zespół niepostępujących deficytów ruchowych o wczesnym początku. Przyjmuje się, że mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową, a zespołem objawów, powstałych na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. W literaturze fachowej współistnieje wiele różnych określeń mózgowego porażenia dziecięcego. Dotychczas, ze względu na różnorodność i stopień Czytaj dalej »

Prawa pacjenta – postępowanie w przypadku odmowy zgody na leczenie W dyskusjach toczących się w środowisku lekarzy powraca problematyka legalności zabiegów operacyjnych, które są wykonywane bez zgody pacjenta. O ile lekarzom znany jest sposób postępowania w sytuacji, kiedy pacjent jest niezdolny do wyrażenia woli oraz w sytuacji konfliktu oświadczeń woli pomiędzy dwoma równoprawnymi podmiotami (np. małoletnim pacjentem powyżej 16 lat i jego rodzicami Czytaj dalej »

Spastyczność u dzieci – terapia toksyną botulinową Spastyczność u dzieci – terapia toksyną botulinową typu A (BTX-A) jest obecnie jednym z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych sposobów walki ze spastycznością u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Toksyna botulinowa typu A jest najsilniejszą znaną toksyną pochodzenia bakteryjnego. Od 1990 r. stosuje się ją w leczeniu spastyczności towarzyszącej mózgowemu Czytaj dalej »

Kwasica i zasadowica u noworodka – ostre zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej Kwasica i zasadowica mogą być niebezpieczne dla noworodka. Równowaga kwasowo-zasadowa jest to stan, w którym zachowany jest swoisty stosunek kationów i anionów w płynach ustrojowych, warunkujący odpowiednie pH i prawidłowy przebieg procesów życiowych. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica i zasadowica) można podzielić na zaburzenia oddechowe, zaburzenia Czytaj dalej »

Świadoma zgoda pacjenta – kosztowny brak zgody Świadoma zgoda pacjenta powinna zostać poprzedzona rozmową z lekarzem. Lekarza powinien wyjaśnić pacjentowi cel operacji oraz możliwe powikłania związane z proponowaną metodą leczenia. Świadoma zgoda pacjenta oraz obowiązek uzyskania pisemnej zgody pacjenta na zabieg operacyjny, metodę leczenia lub diagnostyki o podwyższonym ryzyku wynika z art. 18 ustawy z Czytaj dalej »

Endometrioza – jak skutecznie leczyć endometriozę? Endometrioza to łagodne schorzenie rozrostowe charakteryzujące się występowaniem tkanek zbliżonych do struktur endometrium poza jamą macicy. Częstość występowania endometriozy nie jest dokładnie znana ze względu na nietypowy przebieg tej choroby oraz duże opóźnienie w diagnostyce m.in. przez lekceważenie objawów, które są uznawane za fizjologiczne lub też wyolbrzymione. Endometrioza – Czytaj dalej »

Najczęstsze błędy medyczne w resuscytacji krążeniowo-oddechowej Błąd medyczny może dotyczyć resuscytacji, gdy toczy się walka o ludzkie życie. W takich momentach oczekujemy od lekarzy ponadprzeciętnych umiejętności. Niestety, nie każdy lekarz jest w stanie działać pod presją czasu – resuscytacja wymaga od lekarzy podejmowania szybkich i trafnych decyzji, ponieważ od tego zależy ludzkie życie. bezpłatna konsultacja Czytaj dalej »

Poród dziecka – wyjaśnienie przyczyny śmierci lub ciężkiego stanu noworodka Poród dziecka to nie zawsze radość i łzy wzruszenia. Bywa tak, że poród kończy się śmiercią dziecka lub informacją o krytycznym stanie zdrowia noworodka. Wówczas wielu rodziców szuka odpowiedzi na pytanie: czy ktoś zawinił w czasie porodu? Przecież ciąża przebiegała prawidłowo, a dziecko było zdrowe Czytaj dalej »

Błąd lekarski, a profesjonalizm chirurga w praktyce Błąd lekarski – czym się charakteryzuje profesjonalizm chirurga praktyka w dzisiejszych czasach? Do kluczowych elementów, które definiują profesjonalnego chirurga należą indywidualne umiejętności w zakresie zbierania wywiadu lekarskiego badania przedmiotowego badania podmiotowe, a nie stosowanie najnowszych zdobyczy techniki i farmacji. Odpowiedzialny i nowoczesny  chirurg stale podnosi swoje kwalifikacje na Czytaj dalej »

Poród – sytuacje trudne w położnictwie Najważniejszym zadaniem ginekologa – położnika jest czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym przyjściem dziecka na świat. Mimo bardzo dobrze rozwiniętej medycyny zdarzają się błędy w sztuce lekarskiej. Według danych American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) z 2012r. do najczęstszych skutków błędów położniczych zalicza się: zaburzenia neurologiczne u dziecka i Czytaj dalej »

Leki podawane w szpitalach – czym kierują się placówki medyczne? Leki i zapotrzebowanie na nie jest coraz większe w związku ze wzrostem liczby chorób cywilizacyjnych i starzeniem się społeczeństwa. Jak wynika ze statystyk jest duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas lub ktoś z naszych bliskich trafi w ciągu swojego życia co najmniej raz do szpitala Czytaj dalej »

Błąd medyczny a dokumentacja medyczna Błąd medyczny a dokumentacja medyczna – czy jest możliwe, żeby lekarz został pociągnięty do odpowiedzialności za nienależyte wypełnienie swoich obowiązków, mimo że nie popełnił błędu w sztuce lekarskiej? Nie tylko za błąd medyczny, ale również za naruszenie prawa pacjenta możesz domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia. Jak to możliwe? Do licznych Czytaj dalej »

Dokumentacja medyczna z przebiegu porodu fizjologicznego Dokumentacja medyczna z przebiegu porodu fizjologicznego stanowi materiał dowodowy w sprawie o odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie. bezpłatna konsultacja prawna Zamknij lub wciśnij ESC Dokumentacja medyczna z przebiegu porodu – co powinna zawierać? W każdej dokumentacji medycznej muszą się znaleźć elementy określone w art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Czytaj dalej »

Błąd medyczny podczas operacji – kto jest winny? O osobie, która jest gotowa uznać winę za negatywny rezultat swoich działań, mówi się, że jest odpowiedzialna. Ale czy to ma zastosowanie w pracy zespołowej? Odpowiedzialność za kiepskiej jakości skutki działań danej grupy często jest rozmywana, szczególnie gdy wcześniej nie zostało ustalone, kto przewodniczy zespołowi. Czy taka Czytaj dalej »

MPD – czy aby na pewno nie pozwala na zrealizowanie marzeń? MPD – czy aby na pewno nie pozwala na zrealizowanie marzeń? MPD ( Mózgowe Porażenie Dziecięce ) to zespół objawów i dotyczy między innymi, zaburzeń ruchu oraz postawy. MPD jest spowodowane uszkodzeniem mózgu. Najczęściej, MPD objawia się problemami z napięciem mięśniowym, jak również drgawkami Czytaj dalej »

Cięcie cesarskie – co należy wiedzieć Cięcie cesarskie (CC) jest operacją położniczą, której celem jest ukończenie ciąży w sytuacji, gdy dalsze oczekiwanie na poród prowadzi do zagrożenia zdrowia lub życia matki lub płodu. Główne wskazania do wykonania zabiegu można podzielić na następujące trzy grupy: wskazania prewencyjne bez objawów zagrożenia płodu wskazania prewencyjne z objawami rozpoczynającego się zagrożenia płodu wskazania Czytaj dalej »

Zapalenie wyrostka robaczkowego – czy „proste” zabiegi zawsze muszą się udać Błąd medyczny, skutkujący nawet śmiercią może zdarzyć się również podczas wykonywania z pozoru „łatwych zabiegów operacyjnych”. Skąd zatem wzięło się powszechne przekonanie, że niektóre zabiegi są łatwe i pozbawione ryzyka? Czy źródłem tego typu ocen są pacjenci, czy może jednak fachowcy medyczni? Bardziej prawdopodobne Czytaj dalej »

Błędy medyczne w leczeniu zakażeń w chirurgii Błędy medyczne w leczeniu zakażeń w chirurgii najczęściej dotyczą wdrożonej antybiotykoterapii. Antybiotykoterapia stosowana jest w medycynie od niemal osiemdziesięciu lat. Odkrycie antybiotyków pozwoliło lekarzom na podjęcie skutecznej walki z niebezpiecznymi, często śmiertelnymi chorobami zakaźnymi, które od wieków nękały ludzkość. Obecnie stosowanie antybiotyków jest nadużywane. Dotyczy to również antybiotykoterapii Czytaj dalej »

1 2 5