Blog
Porażenie mózgowe

Błąd organizacyjny szpitalaBłąd organizacyjny szpitala – kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności?

Błąd organizacyjny szpitala może kosztować życie. Powszechnie wiadomo, że odpowiednia organizacja i zarządzanie placówkami medycznymi ma ogromne znaczenie dla jakości świadczonych usług medycznych, natomiast zła organizacja może skutecznie zniweczyć wysiłki lekarzy.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd organizacyjny szpitala a odpowiedzialność lekarza

Lekarz może być pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu pacjenta w związku z postępowaniem leczniczym, obejmującym diagnozę, terapię i profilaktykę chorób. Poza tym w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 7 lipca 2015 r. (sygn. akt I ACa 234/15) nie może on też godzić się na wadliwą organizację pracy oddziału, na którym udziela świadczeń zdrowotnych, ale widząc te nieprawidłowości, powinien interweniować w celu zapewnienia pacjentom opieki zgodnej z aktualną wiedzą medyczną. Jest to o tyle ważne, że brak działań ze jego strony zostanie mu poczytany za przynajmniej częściową winę.

zadzwoń teraz

Błąd organizacyjny – kiedy mamy do czynienia z błędem organizacyjnym?

Z błędem organizacyjnym mamy do czynienia wtedy, gdy poważny uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstał w związku ze złą organizacją pracy lekarzy i personelu medycznego. Błąd organizacyjny może mieć różne oblicza i obejmuje:

Wadliwe decyzje osób kierujących zespołami ludzkimi lub placówkami medycznymi dotyczące:

 • wyposażenia oddziałów w sprzęt i aparaturę medyczną i ich prawidłowego wykorzystania (w tym też zapewnienie sprawności awaryjnego zabezpieczenia prądu)
 • zadbanie o poprawne przechowywanie substancji toksycznych oraz troska o sterylność drobnych
 • narzędzi lub środków opatrunkowych
 • zabezpieczenia prawidłowej organizacji leczenia chorego na oddziale (dotyczy to całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad pacjentem)
 • doboru kadry medycznej
 • dysponowania i prawidłowego rozliczania się ze środków finansowych
 • nadzorowania prawidłowości prowadzonej dokumentacji lekarskiej
 • nadzoru nad dyscypliną pracy podległego personelu
 • ograniczenie lekarzy w wyborze środków lekarskich lub technicznych
 • brak decyzyjności lekarzy specjalistów (konieczność konsultacji każdej decyzji z ordynatorem)

Inne problemy organizacyjne:

 • brak badania lekarskiego przy kwalifikacji do porodu
 •  doprowadzenie do zakażenia szpitalnego
 • nieuzasadniona odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala lub jego niezbadanie przez lekarza po przyjęciu do szpitala, czy też zwłoka w udzieleniu mu pomocy lekarskiej podczas zbyt długiego pobytu na izbie przyjęć
 • wadliwość identyfikacji pacjenta i dokonanie zabiegu na innym chorym lub omyłkowe dokonanie innego zabiegu

W świetle powyższej listy w praktyce każdy fachowy pracownik służby zdrowia może popełnić błąd organizacyjny, a winę za to zaniedbanie można przypisać zarówno konkretnemu lekarzowi, jak i zakładowi leczniczemu.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych pomoże Ci w dążeniu do prawdy

Mózgowe porażenie dziecięce często jest wynikiem  niewłaściwie przeprowadzonego porodu lub błędów organizacyjnych szpitala. Niestety jedna niewłaściwa decyzja może kosztować zdrowie, a nawet życie dzicka!

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi i błędami medycznymi. Każdego roku pomagamy setkom rodzin dotkniętych skutkami błędów medycznych okołoporodowych wałczyć o lepszą przyszłość i stosowne odszkodowaniezadośćuczynienie i dożywotnią rentę za błąd medyczny.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!