Blog
Porażenie mózgowe

Błąd medyczny – opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest błędem medycznym

Błąd medyczny – opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest błędem medycznym

Błąd medyczny przy porodzie – opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest błędem medycznym

błąd medyczny – opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest błędem medycznym. Kiedy z winy lekarza dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia matki i / lub dziecka podczas porodu  przysługują im odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta od lekarza prowadzącego poród i szpital, w którym poród się odbywał.

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego może doprowadzić do powikłań i pogorszenia się stanu zdrowia matki lub dziecka. Zostaje ono uznane za błąd medyczny, jeżeli postępowanie personelu było:

  • obiektywnie nieprawidłowe, niezgodne z aktualna wiedzą i sztuką medyczną
  • zawinione

Pierwsza przesłanka zostaje spełniona w przypadku, gdy zachowanie personelu było niezgodne ze stanem współczesnej wiedzy medycznej.

Druga przesłanka dotyczy natomiast winy nieumyślnej lub umyślnej personelu medycznego podczas porodu.

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego może prowadzić do szkody na osobie mającej charakter majątkowy lub niemajątkowy. Ostatnia z wymienionych postaci szkody nosi nazwę krzywdy utożsamianej z cierpieniem psychicznym i fizycznym.

bezpłatna konsultacja

Błąd medyczny – kiedy szpital ponosi odpowiedzialność?

Podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkodę majątkową na osobie oraz zadośćuczynienia za krzywdę nie zawsze jest tożsamy z lekarzem prowadzącym poród. W niektórych przypadkach odpowiedzialność ponosi szpital, na mocy art. 430 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.).

Lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega kierownictwu szpitala, dlatego placówka ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z jego winy (por. wyr. SA w Łodzi z dnia 8.07.2015 r., I ACa 63/15).

Szpital jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania także w przypadku winy anonimowej. Wina bezimienna niezidentyfikowanego członka zespołu jest konstrukcją opartą na założeniu, że niedbalstwo można przypisać nieokreślonemu podmiotowi należącemu do personelu medycznego obecnego na oddziale w chwili wyrządzenia szkody.

Jeżeli szpital zawarł umowę ubezpieczenia OC, do naprawienia szkody jest zobowiązany ubezpieczyciel.

zadzwoń teraz

Błąd medyczny – naprawienie szkody za opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym przysługującym matce i dziecku z tytułu cierpienia psychicznego i fizycznego spowodowanego błędem okołoporodowym (art. 445 § 1 k.c.).

Z kolei odszkodowanie ma na celu pokrycie kosztów leczenia (art. 444 k.c.).

W obu przypadkach kryteria ustalania zasadności roszczenia i wysokości świadczenia są odmienne. Matce i dziecku przysługują odrębne roszczenia, których zasadność należy odpowiednio udowodnić.

Dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu szkody spowodowanej błędem lekarskim jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa medycznego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu przy porodzie, a Twoje dziecko przeszło sepsę skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

Pomożemy Ci uzyskać godną rekompensatę za doznaną krzywdę. Odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta za błąd medyczny przy porodzie zapewnią Twojemu dziecku środki finansowe na najlepsze leczenie i rehabilitację.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nowonarodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!