Blog
Porażenie mózgowe

Błąd medyczny co warto wiedzieć

Błąd medyczny co warto wiedzieć

 

Błąd medyczny co warto wiedzieć. Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny to działanie personelu medycznego będące niezgodne z aktualną wiedzą z zakresu medycyny. Personel medyczny dopuszczając się rażącego zaniedbania, wykonując swoje obowiązki niedbale i bez należytej staranności naraża zdrowie i życie pacjentów. Następstwem błędu medycznego może być poważny uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub jego śmierć.

Związek przyczynowo-skutkowy

Błąd medyczny może być umyślny lub nieumyślny. W przypadku wystąpienia błędu medycznego niezbędne jest udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem personelu medycznego, a jego następstwem. Związek przyczynowo-skutkowy jest podstawową przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej.

bezpłatna analiza

Wysokość roszczenia

Masz prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za błąd medyczny.
Odszkodowanie obejmuje zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z błędem medycznym: nakłady na leczenie, rehabilitację, zakup specjalistycznego sprzętu oraz zwrot utraconych dochodów, które osiągnęlibyśmy, gdyby do negatywnego zdarzenia nie doszło.
Zadośćuczynienie dotyczy sfery niematerialnej i związany jest z przeżytą traumą oraz z doznanym uszczerbkiem na psychice i stratach moralnych osoby poszkodowanej.
Renta ma na celu zapewnienie osobie poszkodowanej środków na bieżące leczenie oraz rehabilitację. Wysokość roszczenia jest uzależniona od zakresu szkody, czyli od poniesionego uszczerbku na zdrowiu.
Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba ucierpiała w wyniku błędu medycznego to z pewnością Wasze życie drastycznie się zmieniło. Nie cofniesz czasu, lecz możesz zabezpieczyć swoją przyszłość. Wiemy, że nie myślisz teraz wyłącznie o sobie, lecz martwisz się również o zapewnienie bezpieczeństwa finansowego swojej rodziny. Nie zwlekaj. Nie pozwól, aby Twoje roszczenie się przedawniło.

bezpłatny kontakt

Błąd medyczny – przedawnienie roszczenia

Masz tylko 3 lata od dnia zdarzenia medycznego lub od momentu dowiedzenia się o szkodzie i o osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia. W przypadku małoletnich roszczenie przedawnia się po 20 latach. Przedawnienie roszczenia zostało opisane w artykule 442 Kodeksu Cywilnego.

Dochodzenie roszczeń

Masz możliwość dochodzenia swoich praw przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz przed Sądem Cywilnym. W niektórych sytuacjach zasadne jest zgłoszenie sprawy do Prokuratury.

Masz prawo do najlepszej opieki medycznej

Lekarze, pielęgniarki i dentyści powinni wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością oraz zgodnie z aktualną wiedzą i praktyką z zakresu medycyny. Jeżeli ucierpiałeś na skutek błędu medycznego to masz pełne prawo do rekompensaty z tego tytułu. W przypadku, gdy podejrzewasz błąd medyczny, zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.
Nie pobieramy z góry żadnych opłat!
Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!