Blog
Porażenie mózgowe

AAC metoda komunikacji - droga do niezależnego porozumiewania się

AAC metoda komunikacji – droga do niezależnego porozumiewania się

AAC metoda komunikacji – droga do niezależnego porozumiewania się

AAC – czyli Augmentative and Alternative Communication – oznacza działania mające pomóc osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym zakresie porozumiewać się z otoczeniem. Zamiast wypowiadania słów i zdań osoby używają odpowiednio dobranych znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (przedmiotów), które pozwalają wyrażać swoje myśli i uczucia, pytać, podejmować decyzje, czy opowiadać.

bezpłatna porada

AAC metoda komunikacji – kto potrzebuje ?

Z metod komunikacji alternatywnej korzystają zarówno dzieci, jak i dorośli którzy słyszą, ale mają problem z mówieniem, np.:

 • osoby z mpd
 • ze specyficznymi zaburzeniami mowy (specific language impairment- SLI)
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z autyzmem
 • z chorobami genetycznymi (np. stwardnienie zanikowe boczne- ALS)
 • po udarach i urazach czaszkowo-mózgowych

Wprowadzenie komunikacji wspomagającej u małych dzieci z zaburzoną mową jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala utorować rozwój językowy umożliwiający być może samodzielną komunikację werbalną i większą niezależność w przyszłości.

AAC metoda komunikacji – jak wygląda dobór metody ?

Wybór metody porozumiewania się przede wszystkim zależy od:

 • Możliwości fizycznych, w tym sprawności ruchowej i manualnej, napięcia mięśniowego mających wpływ na wykonywanie gestów lub wskazywanie znaków
 • Stanu wzroku i słuchu
 • Możliwości intelektualnych takich jak: pamięć, percepcja, myślenie, uwaga i funkcje symboliczne
 • Motywacji i emocji związanych z inicjatywą oraz reakcją na bycie zrozumianym/niezrozumianym
 • Otoczenia osób niemówiących (partnerów komunikacji) – rodziny, rówieśników, nauczycieli, terapeutów, itd

  Zadaniem zespołu specjalistów jest:

 • Dobór zestawu znaków
 • Budowanie osobistych pomocy do komunikacji
 • Nauczenie wybierania i wskazywania
 • Zaznajomienie z systemem partnerów rozmowy
 • Ewentualnie wyposażenie użytkownika w urządzenia elektroniczne zastępujące głos (technologia wspomagająca)

W przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością może być konieczne wyposażenie w komputer ze sprzętem zastępującym klawiaturę lub mysz.

zadzwoń teraz

AAC metoda komunikacji –  stosowane metody

 • Znaki przestrzenno-dotykowe
 • System symboli jednoznacznych
 • Miniatury i znaki trójwymiarowe adaptowane
 • Alfabet punktowy do dłoni
 • Znaki manualne
 • Gesty naturalne
 • Znaki manualne MAKATON
 • KOGHAMO
 • Język migowy
 • Alfabet palcowy (daktylografia)
 • Znaki graficzne
 • PIC (Piktogramy)
 • PCS
 • System symboli BLISS
 • Rysunki
 • Litery, sylaby, wyrazy

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli podejrzewasz, że niepełnosprawność Twojego dziecka jest wynikiem błędu w sztuce medycznej lub zaniedbań ze strony personelu medycznego, powinnaś zgłosić się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych.

Możemy pomóc Ci uzyskać fundusze na leczenie i rehabilitację Twojego dziecka. Nasi prawnicy skutecznie pomagają niepełnosprawnym dzieciom i ich  rodzinom od 20 lat wygrywając dla nich wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia. Dzięki dodatkowym funduszom będziesz w stanie zapewnić lepszą rehabilitacje i opiekę swojemu dziecku dzisiaj i w przyszłości.

bezpłatna konsultacja

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!