Mózgowe Porażenie  Dziecięce MPD

Wpisy z: wrzesień 2019

Niedotlenienie noworodka w czasie porodu Niedotlenienie noworodka w czasie porodu może być tragiczne w skutkach. Niestety, najbardziej wrażliwy na niedotlenienie jest mózg noworodka, co może prowadzić do nieodwracalnych problemów neurologicznych w przyszłości. Jeżeli Twoje dziecko urodziło się niedotlenione to istnieje ryzyko, że ujawnią się u niego poważne problemy zdrowotne, takie jak między innymi: padaczka utrata Czytaj więcej