Mózgowe Porażenie  Dziecięce MPD

Wpisy z: Sierpień 2019

Hipotermia lecznicza u noworodka Do niedotlenienie u noworodka dochodzi w wyniku hipoksemii, czyli zmniejszenia prężności tlenu we krwi lub ischemii, czyli upośledzonego dopływu krwi do tkanki mózgowej. U noworodków urodzonych po ukończeniu 35 tygodnia ciąży niedotlenienie mózgu prowadzi do rozwoju zespołu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej. Zmiany niedotlenieniowo-niedokrwienne w okresie okołoporodowym prowadzą w konsekwencji do encefalopatii noworodka i Czytaj więcej

Jak powstaje mózgowe porażenie dziecięce? Twoje dziecko cierpi na mózgowe porażenie dziecięce (MPD) i nie wiesz jak do tego doszło? Podejrzewasz, że za chorobę odpowiedzialny jest lekarz? Niewątpliwie MPD może powstać w wyniku błędu medycznego. Tak też było w przypadku naszych klientów, Moniki i Kamila, rodziców małej Oli. Podczas porodu doszło do niedotlenienia, a tym Czytaj więcej