Mózgowe Porażenie  Dziecięce MPD

Wpisy z: listopad 2018

Zabezpieczenie roszczeń – ochrona prawna Zabezpieczenie roszczeń służy w szczególności zapewnieniu tymczasowej ochrony dla stron, czy też uczestników postępowania cywilnego. Niewątpliwie, należy wykazać interes prawny w jego udzieleniu, a idąc dalej uniemożliwienie lub poważne utrudnienie wykonania zapadłego orzeczenia, czy też osiągnięcia celu postępowania przy niezastosowaniu takiego zabezpieczenia. Kolejnym warunkiem jest uprawdopodobnienie roszczenia, zatem pomoc prawna Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce konsekwencje Czym jest mózgowe porażenie dziecięce? Mózgowe porażenie dziecięce to zespół licznych objawów chorobowych, będący następstwem nieprawidłowości rozwoju mózgu. Przyczyn prowadzących do jego powstawania jest bardzo wiele. Dochodzi do nich zwłaszcza w okresie płodowym lub podczas porodu. MPD może być spowodowane wcześniactwem, jednak to niedotlenienie uznawane jest jako główną jego przyczynę. bezpłatna Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce integracja sensoryczna Mózgowe porażenie dziecięce to bardzo różnorodna grupa chorób, powstałych w następstwie uszkodzenia centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie jego rozwoju. Wspólną cechą tych zaburzeń są nieprawidłowości związane z poruszaniem się oraz prawidłową postawą, dlatego zasadniczą metodą postępowania jest rehabilitacja. Doborem właściwej metody rehabilitacyjnej powinien zająć się doświadczony w tym zakresie specjalista, Czytaj więcej

Dziecięce porażenie mózgowe – skąd się bierze Dziecięce porażenie mózgowe – taką diagnozę usłyszała pani Edyta – mama ciężko chorej dziewczynki. Tosia po urodzeniu otrzymała zaledwie 1 punkt w skali Apgar. Pani Edyta do dziś nie może wybaczyć lekarzowi, że nie zareagował na niepokojące objawy podczas trwania porodu, w szczególności spadki tętna u dziecka. Konsekwencją Czytaj więcej