Mózgowe Porażenie  Dziecięce MPD 722 080 080

Wpisy z: Lipiec 2017

Komora hiperbaryczna – czy zdarzył się cud? Komora hiperbaryczna – metoda wciąż budząca wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o uszkodzenia neurologiczne. Do uszkodzenia mózgu i niedotlenienia u noworodka może dojść na skutek błędu lekarza przy porodzie. W momencie, gdy dochodzi do błędu medycznego przy porodzie, skutkującego poważnymi uszkodzeniami mózgu u noworodka, rozpoczyna się walka rodziców o Czytaj dalej »

Błąd medyczny, a powikłanie  – dlaczego istotne jest rozróżnienie Błąd medyczny, jak pokazują statystyki, może zdarzyć się zarówno podczas wykonywania prostych technicznie zabiegów, jak również bardzo skomplikowanych operacji. Nie zawsze jednak, gdy stan pacjenta po przebytej operacji jest gorszy niż oczekiwano, oznacza, że doszło do błędu medycznego. Każdy zabieg, jak wszyscy wiemy, obarczony jest ryzykiem Czytaj dalej »

Zdarzenie medyczne –  “Niewiedza jest największym wrogiem człowieka Jako świadomi pacjenci zdajemy sobie sprawę, że mamy prawo zgłosić odpowiednim organom niepożądane zdarzenie medyczne. Ale czy zawsze jest to równoznaczne z tym, że ktoś z personelu medycznego na pewno popełnił błąd i w związku z tym możemy dochodzić roszczeń dotyczących naszego przypadku? bezpłatna analiza prawna Zdarzenie Czytaj dalej »

Mózgowe porażenie dziecięce – rekordowe odszkodowanie dla poszkodowanego dziecka Mózgowe porażenie dziecięce może mieć różne przyczyny, jednak w pierwszej kolejności wymienia się niedotlenienie płodu, które często jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej. Wzrastająca świadomość sprawia, że poszkodowani pacjenci coraz częściej dochodzą swoich praw występując o odszkodowanie z polis ubezpieczeniowych placówek medycznych. O tym, że warto Czytaj dalej »

Błędy medyczne w 2016 – PK: w 2016 r. prowadzono prawie 5 tys. postępowań dotyczących błędów medycznych Autor: PAP / bladmedyczny.ne W ubiegłym roku prokuratury w całym kraju prowadziły 4963 postępowania dotyczące błędów medycznych. To o blisko 45 proc. więcej postępowań niż w 2015 r. – podała w czwartek (13 lipca) Prokuratura Krajowa. bezpłatna konsultacja prawna Błędy Czytaj dalej »

Błąd medyczny w szpitalu, czyli „Błądzić jest rzeczą ludzką” „Błądzić jest rzeczą ludzką” – bardzo łatwo przyjmujemy to uzasadnienie, jeśli dotyczy ono nas samych, ale już dużo trudniej się z tym przysłowiem zgodzić, jeśli to dotyczy osób, które uważamy za autorytety lub są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Za takie jednostki uważamy personel medyczny. Myślimy sobie Czytaj dalej »

Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Mózgowe porażenie dziecięce jest jednym z najczęstszych zaburzeń ruchu u dzieci. W leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym stosuje się: farmakoterapię, fizjoterapię, terapię mowy, a także zabiegi chirurgiczne. bezpłatna konsultacja Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – stosowane terapie Wśród metod usprawnienia ruchowego stosowanych u dzieci z mózgowym porażeniem Czytaj dalej »

Metoda Tomatisa trening uwagi słuchowej Metodą Tomatisa – uwaga słuchowa – czym jest? Francuski otolaryngolog prof. Alfred Tomatis na podstawie prowadzonych badań, w latach 40. XX w. użył terminu- uwaga słuchowa. Pojęcie to odnosi się do świadomego odbioru bodźców dźwiękowych i właściwej reakcji na informacje w nich zawarte, w odróżnienie od słyszenia, które ogranicza się Czytaj dalej »

Odszkodowania za błędy medyczne W Polsce nie prowadzi się żadnych statystyk dotyczących błędów medycznych, więc jaka jest skala zjawiska? Stowarzyszenie Primum non nocere szacuje, że rocznie dochodzi do około 30 tyś incydentów, które można nazwać błędami medycznymi. Skoro nie ma oficjalnych statystyk, to pytanie jak interpretować statystyki amerykańskie, które jasno wskazują, że błąd medyczny jest trzecią w kolejności Czytaj dalej »

AAC metoda komunikacji – droga do niezależnego porozumiewania się AAC – czyli Augmentative and Alternative Communication – oznacza działania mające pomóc osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym zakresie porozumiewać się z otoczeniem. Zamiast wypowiadania słów i zdań osoby używają odpowiednio dobranych znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (przedmiotów) Czytaj dalej »