Mózgowe Porażenie  Dziecięce MPD

Wpisy z: maj 2017

Mózgowe porażenie dziecięce – diagnostyka i leczenie Mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową, ale zespołem wielu różnych objawów chorobowych o niejednorodnej wieloczynnikowej etiologii i niepostępującym charakterze. Mózgowe porażenie dziecięce – rozpoznanie Obraz kliniczny umożliwia neurologowi dziecięcemu rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego w pierwszych 6 miesiącach życia, a w przypadkach bardzo ciężkich uszkodzeń układu nerwowego – Czytaj więcej

Prawa pacjenta a fałszowanie dokumentacji medycznej przez lekarzy Prawa pacjenta – jak często lekarze wykorzystują nieznajomość prawa? Czy Twoim zdaniem relacje pacjent-lekarz w Polsce są na odpowiednim poziomie? W czasie ciąży szukamy lekarza, któremu będziemy mogły zaufać. Poszkodowana pacjentka trafiła do lekarza w 8 tygodniu ciąży. Mimo, że lekarz zapewniał ją, iż ciąża przebiega prawidłowo, Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce – mechanizmy powstania choroby Definicja Zgodnie z klasyczną definicją Baxa porażenie mózgowe to zaburzenie postawy i ruchu spowodowane uszkodzeniem niedojrzałego mózgu. Najnowsza definicja określa mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) jako grupę trwałych, niepostępujących zaburzeń ruchu i postawy, będących następstwem nieprawidłowości rozwoju mózgu, do których doszło w okresie płodowym i noworodkowym. Zaburzeniom motoryki towarzyszą Czytaj więcej

Dokumentacja medyczna – nowa ustawa z dnia 23 marca 2017 r. Od dzisiaj tj. 11 maja 2017 r. jeżeli Pacjent wystąpi do lekarza czy szpitala o udostępnienie pełnej dokumentacji medycznej zapłaci taniej! Z dniem dzisiejszym bowiem wchodzi w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Czytaj więcej