Mózgowe Porażenie  Dziecięce MPD

Wpisy z: kwiecień 2017

Leukomalacja okołokomorowa Leukomalacja okołokomorowa i zawał krwotoczny przykomorowy są uszkodzeniami istoty białej mózgu. Zawał krwotoczny przykomorowy zwykle występuje jednostronnie, a okołokomorowa leukomalacja – obustronnie. Leukomalacja okołokomorowa występuje u 4-26% noworodków urodzonych przedwcześnie. W badaniach sekcyjnych zaburzenie stwierdza się nawet u 75% z nich. Częstość okołokomorowej leukomalacji jest znacznie wyższa u noworodków matek z infekcją. Leukomalacja Czytaj więcej

Krwawienia śródczaszkowe u noworodka Krwawienia około i dokomorowe są typowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego u 20-50% noworodków urodzonych przed 35 tygodniem ciąży. W powstawaniu krwawień śródczaszkowych u wcześniaków ważną rolę odgrywają czynniki okołoporodowe, a blisko 10% krwawień wywołanych jest czynnikami pourodzeniowymi. Krwawienia podpajęczynówkowe u noworodków urodzonych przedwcześnie spowodowane są uszkodzeniem włośniczek i małych żył w Czytaj więcej

Zdarzenia medyczne – dlaczego trzeba o nich rozmawiać Autor: PW/ rejestrbledowmedycznych.pl W polskich warunkach pracownicy medyczni niechętnie zgłaszają zdarzenia z obawy przed konsekwencjami – mówi nam dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ im Jana Grodka w Sanoku. Konieczne jest raczej zrozumienie i uznanie dla pracownika, który Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce – wysokość odszkodowania za błąd przy porodzie Mózgowe porażenie dziecięce to zespół przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu przed, po i w trakcie porodu. Objawy mpd mogą być widoczne już w okresie noworodkowym, choć ostateczna diagnoza stawiana jest zazwyczaj później. Mózgowe porażenie dziecięce – wysokość odszkodowania. Czytaj więcej

Kara za niewydanie oryginału dokumentacji Autor: Gazeta Lekarska/bladmedyczny.net 13 kwietnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej z wielkopolskich przychodni na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta nakładającą na tę placówkę karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Kara finansowa została nałożona w związku ze stosowaniem przez przychodnię praktyk naruszające zbiorowe prawa pacjentów w zakresie Czytaj więcej

Autor: PAP/ bladmedyczny.net Ustawa o prawach pacjenta Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zapewniającą prawo do leczenia bólu każdemu pacjentowi – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy regulują też m.in. kwestię dostępu do dokumentacji medycznej. Dotychczas ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uznawała dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień za Czytaj więcej

Dokumentacja medyczna – dlaczego jest tak bardzo ważna w trakcie procesu o błąd lekarski? Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest kluczowym materiałem dowodowym w czasie procesu cywilnego i karnego o błąd lekarski. Każdy pacjent ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną. Po złożeniu odpowiedniego wniosku pacjent otrzyma skopiowane, ponumerowane oraz potwierdzone za zgodność Czytaj więcej

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków (ENN) to inaczej niedotlenienie okołoporodowe. Skutkiem niedotlenienia jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Konsekwencjami encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej mogą być zaburzenia neurologiczne, trudności w nauce, MPD, padaczka lub nawet śmierć mózgu. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków można zdiagnozować na podstawie czynników ryzyka wystąpienia niedotlenienia. Należą do nich: nieprawidłowy zapis kardiotokograficzny – KTG obecność smółki Czytaj więcej

Porażenie mózgowe – metoda skafandra kosmicznego. Z czego składa się skafander kosmiczny? Porażenie mózgowe – metoda skafandra kosmicznego wykorzystuje działanie kombinezonu kosmicznego. Prototyp skafandra kosmicznego został opracowany w 1971r. przez Centrum Lotów Kosmicznych i Medycyny Kosmicznej w Rosji. Był przeznaczony do niwelowania negatywnych efektów przebywania w stanie nieważkości. Dla kogo dedykowana jest rehabilitacja metodą skafandra Czytaj więcej

  Autor: Rzeczpospolita/bladmedyczny.net Lekarz nie przedstawi wszystkich dostępnych terapii? Grozi mu odpowiedzialność karna. Za nieprzedstawienie choremu informacji o wszelkich dostępnych metodach terapii lekarz może otrzymać karę. Obowiązek informowania pacjenta dotyczy także tych terapii, które nie są objęte refundacją publicznego płatnika. Jak wynika z raportu „Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce”, przygotowanego w 2015 r. przez EY Czytaj więcej

Fibrotomia (metoda Ulzibata) – chirurgiczne leczenie przykurczy Co to jest fibrotomia? Fibrotomia (metoda Ulzibata) pozwala na chirurgiczne leczenie przykurczy. Fibrotomia polega na przecięciu wybranych włókien mięśniowych przy użyciu specjalnie do tego skonstruowanych narzędzi chirurgicznych (mikrofibrotomy). Fibrotomia prowadzi do zmniejszenia, a nawet zlikwidowania przykurczu i zniwelowania dolegliwości bólowych. Punktowe nacinanie skóry i włókien mięśniowych powoduje mniejszy uraz Czytaj więcej