Mózgowe Porażenie  Dziecięce MPD

Wpisy z: marzec 2017

Bradykardia a MPD wskutek niedotlenienia przy porodzie Bradykardia płodu oznacza, że akcja serca dziecka jest zbyt wolna. Serce nienarodzonego jeszcze dziecka bije znacznie szybciej niż u ludzi dorosłych. Prawidłowa liczba uderzeń na minutę wynosi 110-160. Spadek częstości uderzeń poniżeń wartości 110 w co najmniej 10-minutowym zapisie uznawany jest za bradykardię. Obniżenie wartości tętna do 100-110 Czytaj więcej

  Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych na podstawie wniosku i dołączonej dokumentacji medycznej orzeka, czy doszło do zdarzenie medycznego, co pozwala uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie w czasie o wiele krótszym niż w przypadku sprawy sądowej. Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zajmuje Czytaj więcej

  Związek przyczynowo-skutkowy Związek przyczynowo-skutkowy jest podstawową przesłanką, która umożliwia dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli pomiędzy przyczyną (czyli zaniechaniem ze strony lekarza lub działaniem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną), a skutkiem (czyli trwałym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta lub śmiercią) zachodzi odpowiednia relacja to istnieje możliwość ubiegania się o należne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Jednakże, najważniejsze jest Czytaj więcej

Czym jest spastyczność? Spastyczność (spastyka) charakteryzuje się nadmiernym napięciem mięśni spowodowanym przez nieprawidłową reakcję na impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego. W zależności od rodzaju schorzenia, jego przyczyny oraz czasu trwania spastyczność przybiera różne nasilenie. Spastyczność w przebiegu chorób neurologicznych Spastyczność jest objawem towarzyszącym wielu chorobom, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jej przyczyną Czytaj więcej

Hipoksja oznacza niedobór tlenu w tkankach, czyli tzw. niedotlenienie. W takiej sytuacji, najbardziej wrażliwym narządem jest mózg. Niedotlenienie mózgu jest najbardziej niebezpieczne dla noworodka. Może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń i zmian neurologicznych, w tym do Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Hipoksja może być spowodowana m.in.: ciążą przenoszoną, chorobami przewlekłymi u matki, przedwczesnym porodem, przedłużającym się porodem, schorzeniami Czytaj więcej

Przedawnienie błąd medyczny Przedawnienie bywa skomplikowane, a terminologia prawnicza zawiła i niezrozumiała. W tym artykule krótko podsumujemy wszystkie informacje dotyczące przedawnienia roszczeń. Przedawnienie roszczenia zostało ściśle określone przez Kodeks Cywilny. Wszystkie informacje zawiera art. 442 KC. Art. 442 § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, Czytaj więcej

Dziecięce porażenie mózgowe jako skutek błędu przy porodzie Dziecięce porażenie mózgowe nie zawsze oznacza wyrok i pozbawia możliwości normalnego funkcjonowania. Jest wiele osób, które mimo zdiagnozowanego w dzieciństwie mpd prowadzi samodzielne i szczęśliwe życie, tylko w niewielkim stopniu korzystając z pomocy rodziny i otoczenia. Ta samodzielność jest jednak okupiona bardzo ciężką pracą – rehabilitacją. Czym jest Czytaj więcej