Mamy dla Ciebie wiadomość - odsłuchaj ją proszę

Czy porażenie mózgowe Twojego dziecka jest wynikiem błędu medycznego przy porodzie?
Jeżeli tak – zgłoś się teraz i uzyskaj należne Twojej rodzinie odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Mózgowe Porażenie Dziecięce MPD

Zrób 4 kroki i zabezpiecz swoje prawa
do odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

Mózgowe Porażenie Dziecięce MPD
Mózgowe Porażenie Dziecięce MPD
Mózgowe Porażenie Dziecięce MPD
Mózgowe Porażenie Dziecięce MPD

Mózgowe porażenie dziecięce może być skutkiem ciężkiego porodu
lub zbyt późnej decyzji lekarza o cesarskim cięciu…

Mózgowe Porażenie Dziecięce

 • Mózgowe porażenie dziecięce może być skutkiem błędu medycznego przy porodzie.
 • Dziecięce porażenie mózgowe (choroba Little’a) jest najbardziej powszechną chorobą neurologiczną u dzieci. Przyczyna choroby  jest uszkodzeniem mózgu.
 • Do uszkodzenia mózgu może dojść podczas niewłaściwie przeprowadzonego porodu.
 • Jeżeli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do błędu lekarskiego przy porodzie , skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych – kancelarią nr 1 w Polsce, specjalizującą się w dochodzeniu odszkodowań za okołoporodowe błędy medyczne.
 • Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, które uzyskasz za błąd medyczny przy porodzie mogą pomóc w rozwiązaniu wielu obecnych i przyszłych problemów.
 • Wiemy jak bardzo kosztowna jest opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, dlatego też pomagamy uzyskać godną rekompensatę dla poszkodowanego dziecka i jego rodziny.
 • Realna kwota zadośćuczynienia za błąd medyczny skutkujący mózgowym porażeniem dziecięcym, może wynosić nawet 1 200 000 złotych.
 • Mózgowe porażenie dziecięce jest definiowanie jako grupa chorób, które powodują nieprawidłowy rozwój dziecka oraz ograniczenie jego naturalnej aktywności. Mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową. Jest zespołem wielu objawów chorobowych o niejednorodnej etiologii. Przyczyny mpd są wieloczynnikowe.
 • Dzieci z mpd nie mają szans na wyleczenie, jednakże odpowiednia rehabilitacja (np. Bobath rehabilitacja, metoda Bobath) może znacząco poprawić stan zdrowia niepełnosprawnego dziecka i obniżyć nadmierne napięcie mięśniowe.
 • Rehabilitacja metodą Bobath ma na celu przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do samodzielnego funkcjonowania.

Objawy porażenia mózgowego  u niemowląt

 • Porażenie mózgowe wiąże się z zaburzeniami postawy i ruchu, które są spowodowane uszkodzeniem niedojrzałego mózgu niemowlęcia.

 • Dziecięce porażenie mózgowe określa się jako grupa trwałych, niepostępujących zaburzeń ruchu i postawy. Powstałe za burzenia są skutkiem nieprawidłowego rozwoju mózgu, do których doszło w okresie okołoporodowym.
 • Niedotlenienie mózgu (czyli inaczej hipoksja) jest niebezpieczne dla noworodka oraz może doprowadzić do poważnych i nieodwracalnych zmian neurologicznych, w tym również do mózgowego porażenia dziecięcego. Mózg jest narządem najbardziej wrażliwym na niedotlenienie. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków to inaczej niedotlenienie okołoporodowe.
 • Skutkiem niedotlenienia może być uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
 • Konsekwencjami encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej są między innymi: zaburzenia neurologiczne, trudności w nauce, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lub śmierć mózgu.
 • Encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną u noworodków można zdiagnozować na podstawie czynników ryzyka wystąpienia niedotlenienia, jakimi są: nieprawidłowy zapis KTG przed porodem oraz w trakcie porodu, obecność smółki w płynie owodniowym, niska punktacja w skali Apgarresuscytacja noworodka po porodzie.

Objawy napięcia mięśniowego u dzieci

 • MPD towarzyszy spastyczność (spastyka) mięśni.
 • Spastyczność charakteryzuje się nadmiernym napięciem mięśni. Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje nieprawidłowa reakcję mózgu na impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego.
 • Spastyczność jest objawem, które towarzyszy wielu chorobom, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Przyczyną spastyczności jest uszkodzenie części mózgu i rdzenia kręgowego, które odpowiadają za odruchy warunkowe. Przebieg choroby jest uzależniony przede wszystkim od lokalizacji oraz rozległości danego uszkodzenia. Porażenie mięśni leczy się m.in. przy pomocy intensywnej rehabilitacji.
 • Napięcie mięśniowe u noworodka i związane z tym problemy powinny od razu zaniepokoić rodziców. Napięcie mięśniowe u niemowlaka (wzmożone napięcie mięśniowe) może być pierwszym objawem poważnych uszkodzeń neurologicznych.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (choroba mpd) jest zespołem przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Do uszkodzeń neurologicznych może dojść podczas ciąży, w trakcie porodu lub po porodzie.
 • Dziecięce porażenie mózgowe objawy. Objawy mózgowego porażenia dziecięcego ujawniają się już w okresie noworodkowym.  Ostateczna diagnoza stawiana jest zazwyczaj później.
 • Obraz kliniczny umożliwia neurologowi dziecięcemu rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego w pierwszych 6 miesiącach życia, a w przypadkach bardzo ciężkich uszkodzeń układu nerwowego – nawet w pierwszych 3 miesiącach życia. Diagnoza mózgowego porażenia dziecięcego u noworodków urodzonych przedwcześnie zwykle jest stawiana później niż u dzieci urodzonych o czasie.

Mózgowe porażenie dziecięce postawienie diagnoza

 • Mózgowe porażenie dziecięce diagnozuje się na podstawie badań neuroobrazowych. Podstawowym badaniem jest rezonans magnetyczny i ultrasonografia przezciemiączkowa.
 • Każdy rodzic dziecka z porażeniem mózgowym wie, jak ważna w walce z tą chorobą jest systematyczna i właściwie dobrana rehabilitacja. Kompleksowe usprawnianie dziecka musi byćwdrożone jak najszybciej. To jedyna możliwość osiągnięcia poprawy jego stanu psychoruchowego. Niestety, koszty rehabilitacji są bardzo wysokie i nie każdego jest stać na taki wydatek.
 • Stopień samodzielności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jest uzależniony w dużej mierze od ich zaangażowania. Dlatego tak bardzo ważne jest zapewnienie choremu dziecku najlepszych warunków leczenia oraz rehabilitacji, aby wzmocnić jego motywację na drodze do samodzielności.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (mpd choroba) może być również spowodowane tzw. czynnikami ryzyka w czasie ciąży. Czynnikami ryzyka, które mogą spowodować mpd są: infekcje u matki, poronienia, choroby przewlekłe, hospitalizacja w trakcie ciąży.

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji w Krajowym Rejestrze Osób Pozkodowanych. Warto poprosić o pomoc, szczególnie, gdy chodzi o Twoje dziecko.

Mózgowe porażenie dziecięce