Mamy dla Ciebie wiadomość - odsłuchaj ją proszę

Czy porażenie mózgowe Twojego dziecka jest wynikiem błędu medycznego przy porodzie?
Jeżeli tak – zgłoś się teraz i uzyskaj należne Twojej rodzinie odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Mózgowe Porażenie Dziecięce MPD

Zrób 4 kroki i zabezpiecz swoje prawa
do odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

Mózgowe Porażenie Dziecięce błąd przy porodzie
Mózgowe Porażenie Dziecięce MPD
odszkodowanie za błąd przy porodzie skutkujące porażeniem mózgowym
Mózgowe Porażenie Dziecięce błąd lekarski przy porodzie

Mózgowe porażenie dziecięce może być skutkiem ciężkiego porodu
lub zbyt późnej decyzji lekarza o cesarskim cięciu…

Mózgowe Porażenie Dziecięce

 • Mózgowe porażenie dziecięce może być skutkiem błędu medycznego przy porodzie.
 • Dziecięce porażenie mózgowe (choroba Little’a) jest najbardziej powszechną chorobą neurologiczną u dzieci. Przyczyna choroby  jest uszkodzeniem mózgu.
 • Do uszkodzenia mózgu może dojść podczas niewłaściwie przeprowadzonego porodu.
 • Jeżeli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do błędu lekarskiego przy porodzie , skontaktuj się z Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni  – kancelarią nr 1 w Polsce, specjalizującą się w dochodzeniu odszkodowań za okołoporodowe błędy medyczne.
 • Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, które uzyskasz za błąd medyczny przy porodzie mogą pomóc w rozwiązaniu wielu obecnych i przyszłych problemów.
 • Wiemy jak bardzo kosztowna jest opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, dlatego też pomagamy uzyskać godną rekompensatę dla poszkodowanego dziecka i jego rodziny.
 • Realna kwota zadośćuczynienia za błąd medyczny skutkujący mózgowym porażeniem dziecięcym, może wynosić nawet 1 200 000 złotych.
 • Mózgowe porażenie dziecięce jest definiowanie jako grupa chorób, które powodują nieprawidłowy rozwój dziecka oraz ograniczenie jego naturalnej aktywności. Mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową. Jest zespołem wielu objawów chorobowych o niejednorodnej etiologii. Przyczyny mpd są wieloczynnikowe.
 • Dzieci z mpd nie mają szans na wyleczenie, jednakże odpowiednia rehabilitacja (np. Bobath rehabilitacja, metoda Bobath) może znacząco poprawić stan zdrowia niepełnosprawnego dziecka i obniżyć nadmierne napięcie mięśniowe.
 • Rehabilitacja metodą Bobath ma na celu przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do samodzielnego funkcjonowania.

Objawy porażenia mózgowego  u niemowląt

 • Porażenie mózgowe wiąże się z zaburzeniami postawy i ruchu, które są spowodowane uszkodzeniem niedojrzałego mózgu niemowlęcia.

 • Dziecięce porażenie mózgowe określa się jako grupa trwałych, niepostępujących zaburzeń ruchu i postawy. Powstałe za burzenia są skutkiem nieprawidłowego rozwoju mózgu, do których doszło w okresie okołoporodowym.
 • Niedotlenienie mózgu (czyli inaczej hipoksja) jest niebezpieczne dla noworodka oraz może doprowadzić do poważnych i nieodwracalnych zmian neurologicznych, w tym również do mózgowego porażenia dziecięcego. Mózg jest narządem najbardziej wrażliwym na niedotlenienie. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków to inaczej niedotlenienie okołoporodowe.
 • Skutkiem niedotlenienia może być uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
 • Konsekwencjami encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej są między innymi: zaburzenia neurologiczne, trudności w nauce, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lub śmierć mózgu.
 • Encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną u noworodków można zdiagnozować na podstawie czynników ryzyka wystąpienia niedotlenienia, jakimi są: nieprawidłowy zapis KTG przed porodem oraz w trakcie porodu, obecność smółki w płynie owodniowym, niska punktacja w skali Apgarresuscytacja noworodka po porodzie.

Objawy napięcia mięśniowego u dzieci

 • MPD towarzyszy spastyczność (spastyka) mięśni.
 • Spastyczność charakteryzuje się nadmiernym napięciem mięśni. Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje nieprawidłowa reakcję mózgu na impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego.
 • Spastyczność jest objawem, które towarzyszy wielu chorobom, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Przyczyną spastyczności jest uszkodzenie części mózgu i rdzenia kręgowego, które odpowiadają za odruchy warunkowe. Przebieg choroby jest uzależniony przede wszystkim od lokalizacji oraz rozległości danego uszkodzenia. Porażenie mięśni leczy się m.in. przy pomocy intensywnej rehabilitacji.
 • Napięcie mięśniowe u noworodka i związane z tym problemy powinny od razu zaniepokoić rodziców. Napięcie mięśniowe u niemowlaka (wzmożone napięcie mięśniowe) może być pierwszym objawem poważnych uszkodzeń neurologicznych.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (choroba mpd) jest zespołem przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Do uszkodzeń neurologicznych może dojść podczas ciąży, w trakcie porodu lub po porodzie.
 • Dziecięce porażenie mózgowe objawy. Objawy mózgowego porażenia dziecięcego ujawniają się już w okresie noworodkowym.  Ostateczna diagnoza stawiana jest zazwyczaj później.
 • Obraz kliniczny umożliwia neurologowi dziecięcemu rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego w pierwszych 6 miesiącach życia, a w przypadkach bardzo ciężkich uszkodzeń układu nerwowego – nawet w pierwszych 3 miesiącach życia. Diagnoza mózgowego porażenia dziecięcego u noworodków urodzonych przedwcześnie zwykle jest stawiana później niż u dzieci urodzonych o czasie.

Mózgowe porażenie dziecięce postawienie diagnoza

 • Mózgowe porażenie dziecięce diagnozuje się na podstawie badań neuroobrazowych. Podstawowym badaniem jest rezonans magnetyczny i ultrasonografia przezciemiączkowa.
 • Każdy rodzic dziecka z porażeniem mózgowym wie, jak ważna w walce z tą chorobą jest systematyczna i właściwie dobrana rehabilitacja. Kompleksowe usprawnianie dziecka musi byćwdrożone jak najszybciej. To jedyna możliwość osiągnięcia poprawy jego stanu psychoruchowego. Niestety, koszty rehabilitacji są bardzo wysokie i nie każdego jest stać na taki wydatek.
 • Stopień samodzielności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jest uzależniony w dużej mierze od ich zaangażowania. Dlatego tak bardzo ważne jest zapewnienie choremu dziecku najlepszych warunków leczenia oraz rehabilitacji, aby wzmocnić jego motywację na drodze do samodzielności.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (mpd choroba) może być również spowodowane tzw. czynnikami ryzyka w czasie ciąży. Czynnikami ryzyka, które mogą spowodować mpd są: infekcje u matki, poronienia, choroby przewlekłe, hospitalizacja w trakcie ciąży.

Kancelaria do spraw błędów przy porodzie Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.

 • Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie, skorzystaj z pomocy i porady specjalistycznej kancelarii od błędów okołoporodowych.
 • Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie za błąd przy porodzie skutkujący Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Warto poprosić o pomoc, szczególnie, gdy chodzi o Twoje dziecko.
 • Zabezpiecz przyszłość swojego dziecka. Nie pozwól, aby roszczenie się przedawniło. Zgłoś się teraz, aby bezpowrotnie nie utracić możliwość ubiegania się o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za błąd przy porodzie.
 • Zgłoś się do Kancelarii Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni  już dzisiaj, aby zabezpieczyć prawo swojego dziecka do rekompensaty za doznaną krzywdę.

Mózgowe porażenie dziecięce